Hedef 6, Avrupa sosyal ve etik değerlerinin yanı sıra sürdürülebilirlik ile uyumlu teknoloji geliştirmeye insan merkezli bir yaklaşımı destekleyerek AB'nin kapsayıcılık hedeflerini destekleyen eylemlere odaklanmaktadır. Bu eylemler, Avrupa endüstrisinin karşılaştığı zorlukların ele alınmasına daha fazla katkıda bulunacak ve beceri uyumsuzluklarını, çalışanları güçlendirme ihtiyacını ve teknolojik ilerleme ile ilgili etik hususları hedefleyerek sürdürülebilir, yüksek kaliteli işlerin yaratılmasını destekleyecektir.

Bu hedef kapsamındaki eylemler, çözümlerin ve sonuçların açıklığına ve araştırma sürecinin şeffaflığına özel önem vermeli; güvenilirliği, halkın farkındalığını ve desteğini sağlamak, kullanıcı toplulukları tarafından toplumun yararına geniş çapta benimsenmesini sağlamak için en yüksek şeffaflık ve açıklık standartlarını teşvik etmelidir.

Hedef 6 kapsamındaki konular:

  • Güvene dayalı yapay zeka liderliği
  • Güven İnterneti
  • Genişletilmiş (eXtended) gerçeklik
  • Toplum ve endüstri içindeki teknolojilerden en iyi şekilde yararlanmak için sistemik yaklaşımlar

Hedef 6’nın 2021 yılı toplam çağrı bütçesi 205 Milyon Avro ‘dur.

AI, Data and Robotics

https://ai-data-robotics-partnership.eu/