Hedef 3 enerji tasarruflu ve güvenilir veri altyapılarına ve ilgili hizmetlere odaklanacaktır. Bu kapsamda bulut ve veri altyapısı tedarik endüstrisini güçlendiren eylemlerle verileri Avrupa değerlerini ve gereksinimlerini karşılayacak şekilde AB genelinde araştırma, eğitim, işletmeler ve hükümetler için erişilebilir hale getirmeye yönelik çalışmaların yapılması amaçlanmaktadır. 

Bu hedef aynı zamanda iklim değişikliği hedeflerine önemli ölçüde katkıda bulunan eylemlere de odaklanmaktadır. Bu çözümler, çevresel olarak sürdürülebilir veri işlemlerinden, merkezi bulutlar ve dağıtımlı uç bilişim arasındaki yükleri dengelemeye, merkezi olmayan enerji kaynaklarından enerji hasadı sensörlerine/cihazlarına kadar uzanmaktadır.

Hedef 3 kapsamındaki konular:

  • Ortak Avrupa veri alanında veri paylaşımı 
  • Avrupa'nın veri analizi kapasitesinin güçlendirilmesi
  • Avrupa Verisi için buluttan uç bilişim (Edge) ve Nesnelerin İnternetine (IoT)

Hedef 3’ün 2021 yılı toplam çağrı bütçesi 171 Milyon Avro ‘dur.

AI, Data and Robotics

https://ai-data-robotics-partnership.eu/