Hedef 5, Avrupa Birliği’nin uzaya erişim için bağımsız kapasitesini güçlendirmeye; kritik teknolojiler ve ekipman için arz özerkliğini güvence altına almaya; AB’nin uzay sektöründeki rekabet gücünü teşvik etmek de dahil olmak üzere, küresel uzay tabanlı altyapıları, hizmet uygulamalarını ve verileri geliştirmede, dağıtmada ve kullanmada açık stratejik özerkliğe odaklanmaktadır. 

Hedef 5 kapsamındaki konular:

  • Uzay sistemlerinin rekabet gücünü artırılması
  • Uzaya erişim kapasitesinin güçlendirilmesi
  • Galileo / EGNOS için Uzay ve yer altyapılarının evrimi
  • Galileo, EGNOS ve Copernicus için hizmetlerin evrimi
  • Galileo, EGNOS ve Copernicus için uygulamaların geliştirilmesi
  • Yenilikçi uzay yetenekleri: SSA, GOVSATCOM, Quantum
  • Uzay girişimcilik ekosistemleri ve beceriler

Hedef 5’in 2021 yılı toplam çağrı bütçesi 157,3 Milyon Avro ‘dur.

Globally competitive Space Systems

(Draft proposal for a European Partnership under Horizon Europe:

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_he-partnerships-for-globally-competitive-space-systems.pdf