Hedef 4 birçok Avrupa endüstrisinin (örn. İmalat, sağlık, ulaşım, tarım, enerji, inşaat) ihtiyaçlarına hizmet eden birinci sınıf teknolojiler geliştiren eylemlere odaklanarak işletmelerin rekabet güçlerini korumak ve çevresel sürdürülebilirliğe katkılarını en üst düzeye çıkarmak için güvenecekleri ve benimseyecekleri en iyi performans gösteren çözümleri sunmayı amaçlamaktadır. Bu hedef kapsamında gerçekleşecek eylemler, Avrupa'nın stratejik özerkliğini destekleyecek ve dijital tedarik zinciri boyunca Avrupa endüstrisinin liderliğini güçlendirecektir. Bu hedef ile yatırımlar düşük güçlü bileşenlerden gelişmiş sistemlere, gelecekteki ağlara, yeni veri teknolojilerine ve platformlara kadar daha yeşil bir dijital tedarik zincirinin tüm önemli bölümlerinde güçlü bir Avrupa sanayi ve teknoloji varlığını sağlayacak faaliyetlere yönlendirilecektir.

Hedef 4 kapsamındaki konular:

  • Ultra düşük güçlü işlemciler
  • Elektronikte Avrupa Yenilik Liderliği
  • Fotonikte Avrupa Yenilik Liderliği
  • 6G ve temel bağlantı teknolojileri
  • Yapay Zeka, Veri ve Robotikte Yenilik
  • Yarının konuşlandırılabilir Robotları: verimli, sağlam, güvenli, uyarlanabilir ve güvenilir
  • Gelişen Etkinleştirici Teknolojilerde Avrupa liderliği
  • Kuantum Teknolojilerinde Amiral Gemisi: Bir Paradigma Değişimi
  • Grafen: Avrupa’nın Liderliği

Hedef 4’ün 2021 yılı toplam çağrı bütçesi 326,5 Milyon Avro ‘dur.

AI, Data and Robotics

https://ai-data-robotics-partnership.eu/

Photonics

(Draft proposal for a European Partnership under Horizon Europe: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_he-partnerships-for-photonics.pdf