ERA Chairs çağrısı, Widening ülkelerine bilimsel anlamda mükemmel bir araştırmacı ve takımını getirmek ve bu araştırmacının ilgili merkezdeki bilimsel faaliyetlere ve araştırma projeleri geliştirme kapasitesine katkı sağlamasını amaçlamaktadır. Çağrının ana hedefi beyin göçünü tersine çevirmek, bu kapsamda kurumsal değişiklikler gerçekleştirmek ve mükemmeliyet noktaları oluşturmaktır. Proje kapsamında ERA-Chair liderliğinde mükemmeliyete dayalı ve kalıcı araştırma ekipleri kurmak, görünürlük sağlamak, ERA ile entegrasyon amaçlanmalıdır.

ERA Chair seçili bir bilimsel alanda önde gelen bir araştırmacı veya yenilikçi (innovator) olmalı ve başvuru anında belirlenmiş olmalıdır. 

ERA Chair araştırmacısının 5 yıl boyunca bahsekonu kurumda köklü değiiklikler yapması, yapısal değişiklikler kurgulaması ve kurumun yenilik vizyonunu değiştirmesi için ayrılan bütçe 1.5-2.5 Milyon Avro'dur.

ERA CHairs ile ilgili sunumlara buradan ulaşabilirsiniz. 

Bütçe: 80 Milyon Avro

ERA Chairs (HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-01) çağrısı 29 Haziran 2021 tarihinde açılmıştır. Son başvuru tarihi 15 Mart 2022'dir. 

Çağrı sayfasına buradan ulaşılabilir. 

 

Önemli dokümanlar

2021 - 2022 WIDERA Work Programme

HE Main Work Programme 2021–2022 – 1. General Introduction

HE Main Work Programme 2021-2022 - 13. General Annexes

HE Programme Guide