Çağrının amacı yükseköğretim kurumlarında ve çevredeki ekosistemde mükemmellik kapasitesinin güçlendirilmesidir.

Widening ülkelerinden iki yükseköğretim kurumu ve iki öncü yükseköğretim kurumunun çağrıya beraber başvurması beklenmektedir.

Proje başına destek miktarı 1,5-2 milyon Avro olarak belirlenmiştir.

2021 yılı bütçesi: 30 Milyon Avro