Excellence Hubs çağrısının genel amacı bölgesel yenilik ekosistemleri geliştirmektir. Bu kapsamda çağrıya başvuru yapabilmek için en az 2 "widening" ülkesinden 2 Ar-Ge ekosistemi gereklidir. Bu ekosistemlerin her birinin dörtlü sarmal yapılarının olması gerekmektedir. Dörtlü sarmal yapı aşağıdaki bileşenleri içermelidir:

  • akademik kurumlar (üniversiteler ve / veya üniversite dışı araştırma merkezleri veya laboratuvarlar)
  • ticari kuruluşlar 
  • kamu kurumları
  • toplumsal aktörler (sivil toplum kuruluşları, dernekler, vatandaşlar, son kullanıcılar, medya)

Proje başına destek miktarı 3-5 milyon Avro olarak belirlenmiştir. 

Excellence Hubs ile ilgili sunumlara buradan ulaşabilirsiniz.

2022 yılı bütçesi: 50 Milyon Avro

Excellence Hubs (HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-04) çağrısı 3 Kasım 2021 tarihinde açılmıştır. Son başvuru tarihi 15 Mart 2022'dir.

Çağrı sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Önemli dokümanlar

2021 - 2022 WIDERA Work Programme

HE Main Work Programme 2021–2022 – 1. General Introduction

HE Main Work Programme 2021-2022 - 13. General Annexes

HE Programme Guide