Hop On Çağrısı, “Widening” ülkelerinden bir katılımcıyı Ufuk Avrupa’nın 2. Bileşeni ve EIC Pathfinder çağrılarında fonlanmış ve devam eden bir projeye entegre etmeyi amaçlamaktadır. Hop-on çağrısı kapsamında değerlendirilecek olan projelerde halihazırda Widening ülkelerinden bir ortak olmaması gerekmektedir. 

Widening ülkesinden projeye katılmak isteyen paydaşın proje ile tamamlayıcı, mükemmeliyeti ve katma değeri olan bir iş paketi önermesi ve tüm konsorsiyum ortaklarının yeni ortağın katılımı konusunda anlaşmaya varması gerekmektedir. 

2022 yılı bütçesi: 40 Milyon Avro 

Hop On Facility (HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-07) çağrısı 27 Ocak 2022 tarihinde açılmıştır. Son başvuru tarihleri 20 Nisan 2022 ve 10 Kasım 2022'dir. 

Çağrı sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Hop-on çağrısı kapsamında dahil olunabilecek projelerin listesine buradan ulaşabilirsiniz.

"Turkey in Horizon 2020 Phase II" ptojesi kapsamında düzenlenen Hop-On Genel Bilgilendirme Webinar'ının kaydına ve sunumlara buradan ulaşabilirsiniz.