Teaming Çağrısı, yeni bir mükemmeliyet merkezi kurmaya veya var olan bir mükemmeliyet merkezini iyileştirmeye yönelik faaliyetleri desteklemektedir. Bu kapsamda Teaming projesi ile kurulacak/geliştirilecek merkezin

  • uluslararası rekabete dayalı fonlara başvurabilmek için bilimsel kapasitesinin geliştirilmesi,
  • Ar-Ge ve yenilik performansının artırılması, 
  • Ülkenin Ar-Ge kültürü için bir model olması,
  • ve merkezde kurumsal ve sistemsel reformların ve ilgili alanda yeni açılımların gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

Projenin merkezin mükemmeliyet stratejisi, karar vermede bağımsızlığı, kendi kendini sürdürebilirliği, insan kaynakları stratejisi (liyakat, cinsiyet eşitliği, uluslararasılaşma, yönetim kapasitesi, cazip personel maaşları, şeffaflık ve açıklık vb.) konularında ayrıntılı bilgiler içermesi istenmektedir.

Projelerin değerlendirilmesi iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek olup ilk değerlendirme aşamasında kavramsal yaklaşımın ikinci değerlendirme aşamasında ise ayrıntılı yatırım planının değerlendirilmesi planlanmaktadır.

“Widening” ülkesinden bir kuruluşun koordinatörlüğünde en az bir lider kuruluşun ortaklığında gerçekleştirilmesi planlanan projelerin bütçesinin 6 yıl için toplam 8-15 Milyon Avro olması istenmektedir. Aynı zamanda ,en az Avrupa Komisyonu tarafından verilen fon miktarı kadar bir eş fonun varlığı gösterilmelidir.

2022 yılı bütçesi: 180 Milyon Avro