Twinning projelerinde ana hedef "Widening" ülkelerinde yer alan yararlanıcı kurumların bilim ve teknoloji kapasitesinin ve araştırma profilinin geliştirilmesidir. Bu kapsamda Twinning projesi ile kurumun ilgili alandaki araştırma mükemmeliyetinde artış, kurumun tanınırlık, görünürlük ve stratejik ağ kurma kanallarında gelişme, idari ve araştırma yönetim personelinin eğitimi ve yaratıcılığın hareketlilik vasıtasıyla artırılması beklenmektedir.

"Widening" ülkelerinde yer alan bir kurumun koordinatörlüğünde ve en az iki ülkeden “Advanced Partner” ortaklığında gerçekleştirilmesi beklenen projelerin süresi en fazla üç yıll ve destek miktarı 0,8 – 1.5 Milyon Avro olarak belirlenmiştir.

Proje kapsamında kısa dönemli personel değişimi, uzman ziyaretleri, kısa dönemli eğitimler, çalıştaylar, konferanslara katılım, yaz okulu organizasyonları, bilginin yayılımı, ağ oluşturma etkinlikleri faaliyetlerinin desteklenmesi beklenmektedir.

2021-2022 Çalışma Programı'nda yer alan Twinning çağrısı (Twinning (HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03) 18 Ocak 2022 tarihinde kapanmıştır. Çağrı sayfasından daha fazla bilgiye ulaşılabilir.

Çağrı sayfası

TÜBİTAK tarafından organize edilen Twinning Odak Grup Eğitimi etkinliğinin kaydını buradan izleyebilirsiniz. 

 

Önemli dokümanlar

2021 - 2022 WIDERA Work Programme

HE Main Work Programme 2021–2022 – 1. General Introduction

HE Main Work Programme 2021-2022 - 13. General Annexes

HE Programme Guide

Standard application form (HE CSA) ( çağrı özelinde rtf. formatı başvuru sisteminden indirilebilir)

Standard evaluation form (HE CSA) 

HE General MGA v1.0

EU Grants AGA — Annotated Model Grant Agreement