En az iki tanesi AB Üye Ülkeler ve Asosiye Ülkelerden* olmak kaydıyla, Avrupa içinden ve/veya dışından araştırma faaliyeti yürüten en az üç farklı kuruluşun, bir araya gelmesiyle oluşturulacak konsorsiyumlarla araştırma, teknik ve idarî personel değişimleri yapılması; böylece ortak bir araştırma projesi yürütülmesi ve uluslar/sektörler arası bilgi/teknoloji transferi sağlanması hedeflenmektedir. Değişime katılacak personel her tecrübe seviyesinden olabilmektedir (kariyerinin başında, kıdemli, teknik, idarî vs). Değişime gönderilen araştırmacının bilgi transferi gerçekleştirmek üzere kurumuna geri dönüşünün sağlanması gerekmektedir.

Başvuru Şartları

SE çağrısı kapsamında oluşturulabilecek konsorsiyumlar en az üç farklı ülkeden, üç farklı kuruluşun katılımını gerektirmektedir:

SE çağrısı kapsamında;

  • AB Üye Ülkeler ve Asosiye Ülkelerden1 (Avrupa içinden)  Üçüncü Ülkelere2 (Avrupa dışına) uluslararası;
  • AB Üye Ülkeler ve Asosiye Ülkeler içinde sektörler arası (akademik kuruluşlardan akademik olmayan kuruluşlara; akademik olmayan kuruluşlardan akademik kuruluşlara) ve toplam değişim süresinin 1/3’ünü geçmemesi ve disiplinler arası olması şartıyla aynı sektörden;

yapılan dolaşımlar Avrupa Komisyonu’nca fonlanmaktadır. Proje önerisinde bu kapsamda olmayan dolaşımlar yazılabilir ancak sadece yukarıda belirtilen ülkeler arası dolaşımlar fonlanabilecektir.

Toplam proje süresi 4 yıla kadar olabilmekte ve bu süre içinde kurum personeli olmak şartıyla kurumlar arası personel değişimleri kişi başı 12 ayı geçmeyecek şekilde organize edilmelidir. Söz konusu 12 aylık dolaşım süresi her araştırmacı için 1 aydan az olmamak kaydı ile bölünerek 4 yıllık proje süresine yayılabilir. 

Destek Kapsamı

Araştırmacılara dolaşımda oldukları süre boyunca Avrupa Komisyonu tarafından aylık sabit destek sunulmaktadır. Dolaşımda olan araştırmacının maaşı kurumu tarafından ödenmeye devam ederken, Avrupa Komisyonu’ndan ek 2,300 Avro destek verilmektedir. Dolayısıyla proje kapsamında yeni personel işe alımı beklenmemektedir; ortak kurumlarda çalışmakta olan personelin görevlendirilmesi esas alınır. Proje ortaklarında en az 1 aydır çalışmakta olan araştırma personeli, idarî ve teknik personel proje kapsamında değişime katılabilir.

SE: Finansal Yapı
Değişim Programı (SE)Araştırmacıya (Aylık)Kuruma (Aylık)

Maaşa Ek Aylık Sabit Destek

(Top-up Allowance)

Araştırma, Eğitim Giderleri

(Research, training and networking costs)

İdari Maaliyetler

(Management and indirect costs)

2,300 Avro1,300 Avro1,000 Avro

Araştırma ve eğitim giderleri kalemi proje yürütülürken oluşacak araştırma masrafları için kullanılırken; kurumların projenin idari masrafları için kullanabileceği idari maliyetler bütçesi bulunmaktadır.

Bu harcama kalemleri projede değişime katılan her araştırmacı için aylık olarak hesaplanır. Proje kapsamında değişime katılan toplam araştırmacı sayısı ve kaç ay değişime katılındığına dair bilgi (adam/ay sayısı) proje bütçesinin hesaplanması için önemlidir. Proje büyüklüğü 360 adam/aydan fazla olamamaktadır.

Avrupa Komisyonu tarafından projede gerçekleştirilen değişimlerin/görevlendirmelerin fonlanabilmesi için:

  • AB Üye Ülkeler ve Asosiye Ülkeler arasında gerçekleştiriliyorsa, bu değişimin/görevlendirmenin akademik ve akademik olmayan kuruluşlar arasında veya aynı sektörden kurumlar arasında olacaksa, araştırmacının değişim süresinin 1/3’ünü geçmeyecek ve disiplinlerarası olacak şekilde;
  • AB Üye Ülkeler ve Asosiye Ülkeler ile Üçüncü Ülkeler arasında gerçekleştiriliyorsa sektör fark etmeksizin (akademi/akademi ya da akademi/akademik olmayan kuruluş arasında) gerçekleştirilmesi gerekir. 

Dünyadaki tüm ülkeler SE projelerinde ortak olabilir ancak hepsi destek almaya uygun değildir. Asosiye ülkelerin ve destek almaya uygun Üçüncü Ülkelerin güncel bilgisine buradaki dokümandan ulaşabilirsiniz. Bu ülkeler ile ortaklık kurulması planlanıyor ise proje kapsamında bu ülkelerden Türkiye'ye görevlendirilecek personel için BİDEB 2221 (tıklayınız) Programı'ndan ek olarak faydalanılabilir. 

 

1 AB üye ülkesi ile Avrupa Birliği üye ülkeleri kastedilmektedir. Asosiye ülke ile Türkiye gibi AB üyesi olmayıp Çerçeve Programları'na bir antlaşma ile katılmış ve Çerçeve Programlardan AB üye ülkeleri ile aynı haklara sahip olarak faydalanan ülkeler kastedilmektedir.

2 Üçüncü Ülkeler ile AB üye ülkeleri ve Asosiye ülkeler dışındaki tüm ülkeler kastedilmektedir. SE programında bazı Üçüncü Ülkeler proje ortağı olabilir ve Türkiye'den bu ülkelere gidecek araştırmacılar finansal destek alabilir; ancak bu ülkelerden Türkiye'ye ve diğer Avrupalı ortaklara gelecek araştırmacılar destek alamamaktadırlar. 

 

Güncel Çağrı Bilgisi

2022 yılı çağrısı 6 Ekim 2022'de açılmış, 8 Mart 2023 tarihinde kapanmıştır. Çağrı sonucunda 77,5 Milyon Avro dağıtılması hedeflenmektedir.

2023 yılı çağrısının 5 Ekim 2023'te açılıp, 28 Şubat 2024 tarihinde kapanması planlanmaktadır. 78,5 Milyon Avro bütçe ayrılmıştır.

Başvurular online olarak Avrupa Komisyonu'na Funding and Tenders Portal (FTOP) üzerinden yapılmaktadır. İlgili başvuru sayfasına ulaşmak için tıklayınız. 

Marie Sklodowska Curie Alanı 2023 - 2024 Çalışma Programına ulaşmak için tıklayınız. Bu dokümanda Değişim Programı (SE) çağrısı ile ilgili bilgilere 34. ve 97. sayfalardan itibaren ulaşabilirsiniz.

Çağrı başvuru şartları ile ilgili bilgi almak için yayınlanan 2022 Başvuru Rehberi'ne buradan ulaşabilirsiniz. 2023 yılı çağrısı açıldığı zaman güncel Başvuru Rehberi yayınlanacaktır. Çağrı hazırlığında güncel dokümanın kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Taslak başvuru dokümanı olan B1 formuna ulaşmak için tıklayınız. Başvuruda gerekli diğer bilgilerin doldurulması için hazırlanan B2 formuna ulaşmak için tıklayınız2023 yılı çağrısı açıldığı zaman güncel taslak başvuru dokümanları yayınlanacaktır. Çağrı hazırlığında güncel dokümanların kullanılmasına dikkat edilmelidir. 

MSCA-NET projesi kapsamında tüm ülkelerin MSCA Ulusal İrtibat Noktalarının katkılarıyla hazırlanan "SE 2022 Handbook" dokümanında, Taslak Başvuru Formunda yer alan her başlık altında proje yazımına dair ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz. Projenizi yazarken bu dokümanı adım adım takip ederek faydalanabilirsiniz. 2023 yılı çağrısı açıldıktan sonra güncel Başvuru Rehberi hazırlanacaktır. Çağrı hazırlığında güncel dokümanın kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Proje başvurusu; sistemde yer alan adımların takip edilmesi, gerekli formların doldurulması ve proje içeriğini aktarmak üzere Komisyon tarafından hazırlanmış taslak dokümanların içeriğine göre hazırlanarak sisteme yüklenerek gerçekleştirilir. Başvuru yaparken, başvuru adımlarını tek tek takip edebileceğiniz, UİN'ler tarafından hazırlanan "How to submit your MSCA – SE 2022 proposal?" dokümanını fikir vermesi açısından inceleyebilirsiniz. Yeni çağrı açıldığında yeni rehber kullanımınıza sunulacaktır. 

Ayrıca FTOP sayfasının en sonunda ilgili çağrı ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular (FAQ) kısmı yer almaktadır. Başvuru yapmadan önce bu dokümanların ayrıntılı olarak incelenmesi tavsiye edilmektedir. 

Ortak aramaya yönelik olarak FTOP başvuru sayfasında bir "Partner Search" kısmı yer almaktadır. Bu kısımda projesine ortak arayanlar ya da ortaklık teklif edenler için ilan açma şansı ve yayınlanan ilanları görme fırsatı bulunmaktadır. 

2021 yılına ait sonuç istatistiklerini içeren "Set of Graphs" dokümanına ulaşmak için tıklayınız. 

19 Ocak'ta online olarak gerçekleştirdiğimiz "Değişim Programı Bilgi Günü" ne ait kayıt ve dokümanlara buradan ulaşabilirsiniz.

14 Kasım 2022 günü İstanbul'da Avrupa Komisyonu katılımı ile yeni bir Bilgi Günü gerçekleştirilmiştir. Etkinlikte gerçekleştirilen sunumlara buradan ulaşabilirsiniz. Detaylardan haberdar olmak web sayfamıza üye olmayı unutmayınız.

Koordinatör olarak başvurmayı düşünüyorsanız proje başvuru hazırlığı sürecinde, TÜBİTAK tarafından verilen Koordinatörlük Destekleme Programı'ndan faydalanabilirsiniz. 

Tüm soru ve bilgi talepleriniz için ncpmobility@tubitak.gov.tr adresi ile iletişime geçebilirsiniz.