Marie Skłodowska Curie Destekleri  (MSCA) nitelik ve nicelik olarak araştırma ve teknoloji alanındaki insan potansiyelini güçlendirmeyi, araştırmacıların kariyer gelişimini desteklemeyi, uluslararası ve sektörler arası araştırmacı dolaşımını teşvik etmeyi ve böylece Avrupa’yı ve Türkiye’yi araştırmacılar için bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflemektedir. MSCA, Ufuk Avrupa Programı altında, sunduğu yenilikçi ve mükemmel araştırma eğitimi fırsatları; cazip kariyer ve bilgi paylaşımı olanakları, uluslararası ve sektörler arası hareketlilik programları ile araştırmacıların diledikleri araştırma alanında birlikte çalışmalarını sağlayan bir yapıdır.
MSCA kapsamında her yaşa ve her kariyer basamağına uygun bir destek mekanizması mevcuttur. Anılan destek mekanizmaları şunlardır:

  • Doktora Sonrası Burslar (Postdoctoral Fellowships - PF): Doktora derecesini almaya hak kazanmış ve en fazla 8 yıl araştırma deneyimine sahip araştırmacılar için burs-destek sağlamaktadır. Doktora Sonrası Burslar kapsamında, Avrupa ve Avrupa dışındaki ülkelerde araştırma faaliyetlerini sürdüren ve ülkemize dönmeyi planlayan veya henüz dönmüş araştırmacılar desteklenmektedir.
  • Doktora Ağları (Doctoral Networks - DN): Henüz doktora derecesini almamış ya da araştırmacılar için burs-destek imkânı sağlamaktadır. Desteklenen DN projeleri kapsamında, proje ortağı kuruluşlar yenilikçi bir konuda araştırma yaparken, araştırma pozisyonları açarlar ve doktora öğrencileri istihdam ederek eğitirler. Avrupa Komisyonu ise bu projelerde istihdam edilen araştırmacılara burs imkânı sunar.
  • Değişim Programı (Staff Exchanges - SE): Asgarî ve azamî deneyim şartı olmadan, her seviyeden araştırmacının kurumunu terk etmeden katılabileceği bir değişim programıdır. Değişim Programı kapsamında oluşturulacak konsorsiyumlar aracılığıyla Türkiye ile Avrupa içinden ve dışından ülkeler arasında gerçekleştirilecek araştırmacı personeli, teknik ve idarî personel değişimi yoluyla sektörler (akademi / sanayi) ve ülkeler arası bilgi, teknoloji ve tecrübe transferinin sağlanması hedeflenmektedir.
  • Burslara Katkı Fonu (COFUND): Program kapsamında, Ülkemizde araştırma bursu veren ya da vermeye aday kuruluşlar desteklenmektedir. COFUND ile Türkiye’den hâli hazırda araştırma projelerine yönelik burs ve destek mekanizması bulunan ya da böyle bir program oluşturmak isteyen kuruluşların bölgesel, ulusal ve uluslararası burs programlarının oluşturulması veya var olan programların desteklenmesi amacıyla araştırma bursu veren kuruluşlara ek fon sağlanması hedeflenmektedir. COFUND’a burs programı başvurusunda bulunan kuruluşun önerileri onaylandığı takdirde Avrupa Komisyonu tarafından fonlanmakta ve böylece ulusal kuruluşlar aracılığıyla burs imkânları sunulmaktadır.

Yazılacak proje önerileri tüm araştırma alanlarından olabilmektedir. Araştırmacılar araştırma yapacakları alanları ve sektörleri seçmekte serbesttirler.

MSCA fırsatları üniversitelerin, araştırma kuruluşlarının, araştırma altyapılarının, araştırma yapmakta olan sivil toplum kuruluşlarının, KOBİ’lerin ve büyük sanayi kuruluşlarının katılımına açık olup, merkezinde “araştırma” ve “yenilikçilik” kavramlarını tutmaktadır. Hazırlanacak proje önerilerinin araştırma yapmayı önerirken, mutlaka uluslararası hareketliliği içermesi de beklenmektedir. Bu bağlamda, projelerde yer alan araştırmacılar kariyer gelişimlerini sağlamak için bir ülkeden başka bir ülkeye giderek araştırma yapmayı kabul ederek fonlanırlar. 
Marie Skłodowska Curie Programları hakkında güncel gelişmeleri MSCA Türkiye ekibini takip ederek en hızlı, en doğru şekilde elde edebilirsiniz.

Her türlü soru ve bilgi taleplerinizi bizlere ncpmobility@tubitak.gov.tr aracılığı ile iletebilirsiniz.

Ufuk Avrupa Programı’nda toplam bütçe: 6,6 Milyar Avro

HABERLER