Hâlihazırda araştırma projelerine yönelik burs ve destek mekanizması bulunan ya da böyle bir program oluşturmak isteyen kuruluşların bölgesel, ulusal ve uluslararası burs programlarının oluşturulması veya var olan programlarının desteklenmesi amacıyla araştırma bursu veren kuruluşlara ek fon sağlanmasını hedeflemektedir.

Proje önerileri doktora sonrası araştırmacıları destekleyen burs programlarını ya da doktora öğrencilerini destekleyen burs programlarını desteklemek üzere sunulabilir.

COFUND çağrısına başvurarak ek fon talep edilecek burs programının proje önerisi içerisinde; genel yapısı, başvuru prosedürleri, başvuruların değerlendirilme süreci, yerel, bölgesel ve AB’ye katkıları hakkında detaylı bilgi sunulması beklenmektedir.

Başvuru Şartları

Proje önerileri araştırmacıların dolaşımını iki yönde destekleyebilir:

  • Türkiye’den yurt dışına gidiş yönünde
  • Yurtdışından Türkiye’ye geliş yönünde

Burs programının süresi 36–60 ay arasında olabilmekte ve araştırmacılara çalışmaları kapsamında en az 3 ay süre ile destek sağlanabilmektedir. COFUND projesi kapsamında desteklenen araştırmacılar MSCA alanının uluslararası dolaşım (mobility) koşuluna uymak durumundadır. Bu koşula göre araştırmacılar araştırmalarını sürdürecekleri ülkede son 3 yıldır 12 aydan fazla bulunmamış olmak durumundadırlar.

Güncel Çağrı Bilgisi

Ufuk Avrupa’nın ilk COFUND çağrısı 10 Şubat 2022’de kapanmıştır. Çağrı kapsamında 89 Milyon Avro dağıtılmıştır.

2022 çağrısı 11 Ekim 2022'de açılmış olup, 9 Şubat 2023'te kapanması beklenmektedir. 2022 çağrısı için 95 Milyon Avro dağıtılması öngörülmektedir.

Çağrı Dokümanları

  • MSCA Çalışma Programı (2021 - 2022 Yılı) : Çalışma Programı, MSCA altındaki bütün çağrılara ait bilgileri içermekte olup, 44. ve 100. sayfalardan itibaren COFUND çağrısına ait bilgilere ulaşabilirsiniz.
  • COFUND Başvuru Rehberi (2022 Çağrısı) : Başvuru rehberleri ilgili çağrının Avrupa Komisyonu'na başvurusuna ait detayları içerir. Yakında başvuru sayfasında yayınlanacaktır.
  • COFUND Proje Yazım Formatı (2022 Çağrısı) : Proje yazım formatı ilgili çağrıya sunulacak proje önerisinin nasıl yazılması gerektiğine dair bilgiler içerir.  
  • Avrupa Komisyonu'nun kendi sayfası üzerinden de detaylar takip edilebilir. "Funding & Tender Opportunities" sayfasına ulaşmak için tıklayınız. 

Desteklenmiş COFUND Projelerinde Araştırma Yapma İmkanı

COFUND çağrısına burs veren ya da vermeyi planlayan kuruluşlar proje önerisi hazırlar ve bu önerilerini Avrupa Komisyonu'na sunarlar.

Bireysel araştırmacıların COFUND proje önerisi hazırlayıp sunması mümkün değildir. Ancak önceki yıllarda desteklenmiş COFUND projelerinde doktora öğrencisi ya da doktora sonrası araştırmacı olarak çalışma ve fonlanma fırsatı bulabilirler. Bu tür fırsatların Avrupa Komisyonu'nun EURAXESS portalı üzerinde yayınlanma zorunluluğu vardır. İlgili portal üzerinden ülke seçimi yaparak COFUND (ve MSCA ITN-DN) araştırma pozisyonu ilanlarına ulaşılabilir.

Tüm soru ve bilgi talepleriniz için ncpmobility@tubitak.gov.tr adresi ile iletişime geçebilirsiniz