Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (Joint Research Center-JRC), AB’nin politikalarının oluşmasına, gelişmesine, uygulanmasına ve izlenmesine bilimsel araştırmalar aracılığıyla destek sağlamak amacıyla bilim ve teknoloji referans merkezi olarak faaliyet göstermektedir [1]. Politika Genel Müdürlükleri ile yakın işbirliği içinde çalışan JRC, toplumsal zorlukları ele alırken yeni yöntemler, araçlar ve standartlar geliştirerek yenilikçiliği teşvik eder ve bilgi birikimini Üye Devletler, bilimsel topluluklar ve uluslararası ortaklarla paylaşmaktadır [2]. JRC tarafından yürütülen araştırmalar; istihdam ve ekonomik büyümeye, sağlıklı ve güvenli bir çevreye, güvenli enerji kaynaklarına, sürdürülebilir ulaşıma ve tüketicinin korunmasına katkıda bulunmaktadır [3].

JRC'nin bilimsel, teknik ve finansal yönetimi, Belçika Brüksel’de bulunan merkezde yürütülmektedir. JRC'nin bilimsel çalışmalarının çoğu, beş Üye devlette bulunan yedi araştırma enstitüsünde gerçekleştirilmektedir: Belçika'da Geel, Hollanda'da Petten, Almanya'da Karlsruhe, İtalya'da Ispra ve İspanya'da Sevilla. Bu enstitülerin çok çeşitli laboratuvarları ve eşsiz araştırma tesisleri vardır [4]. Bu enstitüler:

 • Çevre ve Sürdürülebilirlik Enstitüsü (IES) (İspra, İtalya)
 • Enerji ve Ulaşım Enstitüsü (IET) (İspra, İtalya ve Petten, Hollanda)
 • Sağlık ve Tüketicilerin Korunması Enstitüsü (IHCP) (İspra, İtalya)
 • Vatandaşların Korunması ve Güvenliği Enstitüsü (IPSC) (İspra, İtalya)
 • İleri Teknoloji Çalışmaları Enstitüsü (IPTS) (Seville, İspanya)
 • Transuranyum Elementler Enstitüsü (ITU) (Karlsruhe, Almanya ve İspra, İtalya)
 • Referans Malzemeler ve Ölçümler Enstitüsü (IRMM) (Geel, Belçika)

JRC, misafir kullanıcılara yönelik 39 fiziksel araştırma altyapısına ev sahipliği yapmaktadır. (toplam 56 tesisten)

JRC Temaları


JRC, AB ülkelerinden ve aday ülkelerden 3000'in üzerinde çalışanı istihdam etmektedir  [5].  JRC, bilimsel ve teknik personel için çeşitli geçici ve kalıcı iş fırsatları ve eğitimler sunmaktadır. Personelin üçte ikisinden fazlası mevcut ve gelecekteki bilimsel zorlukların çözülmesine yardımcı olmak için bilimsel projeler üzerinde çalışmaktadır. Diğer personeller idari veya destek faaliyetlerini yürütmektedir [6].

JRC bütçesi yıllık yaklaşık 330 milyon Avro’dur. JRC, nükleer olmayan çalışmaları için AB'nin araştırma ve yenilik çerçeve programı olan Ufuk2020 tarafından, nükleer çalışmaları içinse EURATOM Araştırma ve Eğitim Programı tarafından finanse edilmektedir [7].

 1. [1]https://ec.europa.eu/jrc/en
 2. [2] https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc_working_opportunities_en.pdf
 3. [3]http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC108523/hand...
 4. [4] https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc_passport_en.pdf
 5. [5] https://ec.europa.eu/jrc/en/about/organisation
 6. [6] https://ec.europa.eu/jrc/en/people
 7. [7] https://ec.europa.eu/jrc/en/about/organisation