Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (Joint Research Center-JRC), AB’nin politikalarının oluşmasına, gelişmesine, uygulanmasına ve izlenmesine bilimsel araştırmalar aracılığıyla destek sağlamak amacıyla bilim ve teknoloji referans merkezi olarak faaliyet göstermektedir. Politika Genel Müdürlükleri ile yakın işbirliği içinde çalışan JRC, toplumsal zorlukları ele alırken yeni yöntemler, araçlar ve standartlar geliştirerek yenilikçiliği teşvik eder ve bilgi birikimini Üye Devletler, bilimsel topluluklar ve uluslararası ortaklarla paylaşmaktadır. JRC tarafından yürütülen araştırmalar; istihdam ve ekonomik büyümeye, sağlıklı ve güvenli bir çevreye, güvenli enerji kaynaklarına, sürdürülebilir ulaşıma ve tüketicinin korunmasına katkıda bulunmaktadır.
JRC'nin bilimsel, teknik ve finansal yönetimi, Belçika Brüksel’de bulunan merkezde yürütülmektedir. JRC'nin bilimsel çalışmalarının çoğu, beş Üye devlette bulunan yedi araştırma merkezinde gerçekleştirilmektedir: Belçika'da Geel, Hollanda'da Petten, Almanya'da Karlsruhe, İtalya'da Ispra ve İspanya'da Sevilla. Bu merkezlerin çok çeşitli laboratuvarları ve eşsiz araştırma tesisleri vardır. Bu merkezler aşağıdaki başlıklarda yoğun olarak çalışmaktadır.

JRC 10 adet müdürlükten oluşmaktadır. Bu müdürlükler aşağıda verilmektedir

 • Directorate A: Strategy, Work Programme and Resources (Brussels & Ispra) 
 • Directorate B: Growth & Innovation (Seville & Ispra) 
 • Directorate C: Energy, Transport & Climate (Petten, Ispra & Seville) 
 • Directorate D: Sustainable Resources (Ispra & Seville) 
 • Directorate E: Space, Security & Migration (Ispra, Geel & Brussels) 
 • Directorate F: Health, Consumers & References Materials (Geel & Ispra) 
 • Directorate G: Nuclear Safety & Security (Karlsruhe, Geel, Ispra & Petten) 
 • Directorate H: Knowledge Management (Ispra, Brussels, Seville, Petten, Geel & Karlsruhe) 
 • Directorate I: Competences (Ispra & Brussels) 
 • Directorate J: Nuclear Decommissioning and Waste Management (Ispra) 
 • Directorate R: Support Services (Brussels, Petten, Ispra, Seville, Geel & Karlsruhe)


JRC, misafir kullanıcılara yönelik 39 fiziksel araştırma altyapısına ev sahipliği yapmaktadır. JRC, AB ülkelerinden ve aday ülkelerden 3000'in üzerinde çalışanı istihdam etmektedir.  JRC, bilimsel ve teknik personel için çeşitli geçici ve kalıcı iş fırsatları ve eğitimler sunmaktadır. Personelin üçte ikisinden fazlası mevcut ve gelecekteki bilimsel zorlukların çözülmesine yardımcı olmak için bilimsel projeler üzerinde çalışmaktadır. Diğer personeller idari veya destek faaliyetlerini yürütmektedir.

JRC Temaları

HABERLER