JRC, politika yapıcıları bilgilendirmek için bilime dayalı kanıtları işlemek ve tüm AB politika alanları için araçlar ve hizmetler sağlamak için bilgi hizmetlerini koordine eder [1].

Bunlar, Avrupa Komisyonu içindeki ve dışındaki farklı konumlardaki uzmanları ve bilgileri bir araya getiren sanal varlıklardır. Görevleri, politika yapıcılara en son bilimsel kanıtların durumu ve bulguları hakkında şeffaf, özel ve özlü bir şekilde bilgi vermektir [1].

Biyoekonomi Bilgi Merkezi [2]

Sürdürülebilir ve döngüsel bir biyoekonomi, ortak ve sağlam bir bilgi tabanı tarafından sağlanan farklı sektörlerde tutarlı, kanıta dayalı politikalar gerektirir.

Bu aşamada, Avrupa Komisyonu’nun Bilgi Merkezi:

 • ilgili bilgileri tanımlar, filtreler ve erişilebilir kılar.
 • alandaki araştırmacıları, politika belirleyicileri ve diğer uzmanları bir araya getirir.
 • mevcut kanıtları analiz eder, sentezler ve iletir.
 • politika yapımı için bilgi tabanını geliştirir.

Afet Risk Yönetimi Bilgi Merkezi [3] 

Daha iyi bilgi, daha güçlü kanıtlar ve dönüştürücü süreçlere ve inovasyona daha fazla odaklanmak, afet riski anlayışımızı geliştirmek, politika yapımında esneklik ve risk bilinçli yaklaşımlar geliştirmek ve akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeye katkıda bulunmak için çok önemlidir. Bu aşamada; Afet Risk Yönetimi Bilgi Merkezi:

 • karmaşık bilimsel verilerin ve analizlerin kullanılabilir bilgilere çevrilmesini destekler;
 • afet risk yönetimi politikaları için bilime dayalı tavsiyeler sunar;
 • acil duruma hazırlık ve koordineli müdahale faaliyetleri için zamanında ve güvenilir bilimsel tabanlı analizler sağlar;
 • afet risklerinin yönetimine katkıda bulunan mevcut girişimleri bir araya getirir.

Gıda Dolandırıcılığı ve Kalitesi Bilgi Merkezi [4]

Gıda Dolandırıcılığı ve Kalitesi Bilgi Merkezi (KC-Food), gıda dolandırıcılığı ve gıda kalitesi konularında güncel bilimsel bilgiler sağlar ve paylaşır. Gıda dolandırıcılığı için piyasa gözetimi faaliyetlerini koordine eder, erken uyarı ve bilgi sistemi işletir. Gıda Dolandırıcılık ve Kalite Bilgi Merkezi:

 • tarımsal gıda ürünlerinin kalitesini ve gıda zincirinin bütünlüğünü korumak amacıyla oluşturulan girişimleri desteklemek için resmi bilim/politika arayüzü oluşturur.
 • AB ülkelerindeki farklı Komisyon birimleri, bilim adamları ve yetkili makamlar arasında bilgi paylaşımını sağlar.
 • üçüncü ülkelerdeki yetkililerle işbirliği oluşturur.

Küresel Gıda ve Beslenme Güvenliği Bilgi Merkezi [5] 

Küresel Gıda ve Beslenme Güvenliği Bilgi Merkezi, özel, güçlendirilmiş bir bilim politikası arayüzü ve geliştirilmiş politikalar arası diyalog yoluyla AB'nin açlığı sona erdirme, gıda güvenliği sağlama ve beslenmeyi geliştirme konusundaki küresel taahhüdünü desteklemektedir. Küresel Gıda ve Beslenme Güvenliği Bilgi Merkezi gıda güvensiz üçüncü ülkelere odaklanmaktadır. Açlığın ve yetersiz beslenmenin yok edilmesine yönelik Avrupa Komisyonu yaklaşımını ön plana çıkarır. Gıda güvensiz üçüncü ülkelere daha iyi gıda güvenliği ve beslenmeye yönelik tüm Avrupa Komisyonu eylemlerini bir araya getirir.

Göç ve Demografi Bilgi Merkezi [6] 

Avrupa Komisyonu’nun Göç ve Demografi Bilgi Merkezi (KCMD), Komisyon’un göç, demografi ve bunlarla alakalı politikalarla ilgili fırsat ve zorluklara sorumluluğunu güçlendirmek için bağımsız bilimsel kanıtlar sunmayı amaçlamaktadır.

Bir dizi Genel Müdürlük ve Komisyonun hizmetleri ile stratejik ortaklığında bu bilgi merkezi, politika sorularından başlar, mevcut bilgileri haritalandırır ve anlamlandırır, kendi araştırması yoluyla veya dış kuruluşlarla ortaklaşa olarak bilgi boşluklarını ele alır, AB politika belirleyicileri ve diğer paydaşlar için bulgularının kavranmasını kolaylaştırır.

Bölgesel Politikalar Bilgi Merkezi [7] 

Bölgesel Politikalar Bilgi Merkezi (KCTP), sağlam AB politikaları yapımı için daha iyi bilgi yönetimi konusunda yeni bir Avrupa Komisyonu girişimidir. Komisyonun bölgesel kalkınmaya genel desteğini güçlendirmek için bu merkez, Komisyon hizmetlerine ve Üye Devletlere bölgesel ve yerel konularda referans noktası olmayı amaçlamaktadır.

Bilgi ve anlayışı derinleştirmek için ilgili araştırma havuzunun ve yeni girişimlerin eşlik ettiği analitik ve ağ oluşturma faaliyetlerine olanak sağlayacaktır.