Bu hedef kapsamındaki çağrılar, Ufuk Avrupa Stratejik Planı 2021-2024'ün Anahtar Stratejik Yönelim KSO-D "Daha dirençli, kapsayıcı ve demokratik bir Avrupa toplumu oluşturma" ya yöneliktir. Bu hedef kapsamında desteklenen araştırma ve inovasyon girişimler, 'İyi sağlık ve yüksek kaliteli erişilebilir sağlık hizmetleri' etki alanına ve özellikle sağlık kümelenmesi için Stratejik Planda belirtilen aşağıdaki beklenen etkiye katkıda bulunmalıdır: ' hızla değişen bir toplumda her yaştan vatandaşın sağlıklı ve bağımsız yaşam sürdürülebilmeleri için daha sağlıklı yaşam tarzları ve davranışlar, daha sağlıklı beslenme, daha sağlıklı ortamlar, iyileştirilmiş kanıta dayalı sağlık politikaları ve sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesine yönelik daha etkili çözümlerin geliştirilmesi’. Ek olarak, bu hedef kapsamında desteklenen araştırma ve inovasyon, aşağıdaki etki alanlarına da katkıda bulunabilir: 'Herkes için yüksek kaliteli dijital hizmetler', 'Karada ve denizde çiftlikten sofraya sürdürülebilir gıda sistemleri' ve 'İklim değişikliğinin azaltılması ve adaptasyonu'.

Hedef 1, Avrupa Komisyonu'nun siyasi önceliklerinin bir parçası olan başlıca toplumsal zorluklara odaklanacak olup, özellikle diyet ve sağlık (obezite), yaşlanma ve demografik değişim, akıl sağlığı, sağlık okuryazarlığında dijital güçlendirme ve kişiselleştirilmiş önleme alanlarına yoğunlaşılacaktır. Bu hedef altında desteklenen araştırma ve yenilik, sağlıktan hastalığa geçişi anlamak için yeni kanıtlar, metodolojiler ve araçlar sağlayacaktır. Bu, sosyal inovasyon yaklaşımları da dahil olmak üzere, hastalıkları önlemek ve sağlığı geliştirmek için daha iyi stratejiler ve kişiselleştirilmiş araçlar tasarlamaya izin verecektir. Ayrıca, her yaştan ve yaşamları boyunca vatandaşları eğitmek ve güçlendirmek, aktif ve sağlıklı yaşlanmanın yararına kendi sağlık ve öz bakımlarının öz-yönetiminde aktif bir rol oynamak için özel önlemler geliştirilecektir. Ayrıca 2022 yılında, kronik hastalıkların başlaması ve ilerlemesi riskini tahmin etmek için yapay zeka (AI) araçlarının kullanılabilirliğini ve kullanımını iyileştirmek için çağrıya çıkılması planlanmaktadır.

Potansiyel sinerji fırsatları, aynı konu altında finanse edilen projeler arasında ve aynı zamanda Ufuk Avrupa'nın başka bir başlığı, kümesi veya ayağı altında finanse edilen diğer projeler arasında (aynı zamanda Ufuk2020 programı kapsamında finanse edilen ve devam eden projelerle) mevcuttur. Bu özellikle, Avrupa sağlık araştırma altyapıları (Ufuk Avrupa programının I. Bileşeni altında), sağlıkla ilgili Avrupa Yenilik Konseyi (EIC) stratejik zorlukları (Ufuk Avrupa programının III. Bileşeni altında) veya sağlık ve diğer kümelenmeleri kesen alanlarda (Ufuk Avrupa programının II. Bileşeni altında) ilgili projeleri içerebilir. 

2021 yılı bütçe: 69 Milyon Avro