Bu hedef kapsamında desteklenen araştırma ve yenilik, 'İyi sağlık ve yüksek kalitede erişilebilir sağlık hizmetleri' ve 'Yeni ortaya çıkan tehditler için hazırlanmış dirençli bir AB' etki alanlarına ve özellikle Stratejik Planda belirtilen aşağıdaki beklenen etkiye katkıda bulunmalıdır. sağlık kümelenmesi için: 'Sağlık hizmetleri sistemleri, nüfus sağlığına, sağlık sistemlerinin dayanıklılığına odaklanarak, güvenli, uygun maliyetli ve insan merkezli çözümlerin geliştirilmesi ve benimsenmesi sayesinde yenilikçi, sürdürülebilir ve yüksek kaliteli sağlık hizmetlerine eşit erişim sağlar, yanı sıra geliştirilmiş kanıta dayalı sağlık politikaları '. Ek olarak, bu hedef kapsamında desteklenen araştırma ve inovasyon, şu etki alanlarına da katkıda bulunabilir: "İklim değişikliğinin azaltılması ve adaptasyonu", "Herkes için yüksek kaliteli dijital hizmetler" ve "Rekabetçi ve güvenli bir veri ekonomisi".

Bu hedef kapsamında, araştırma ve yenilik, tüm vatandaşlar için yüksek kaliteli sürdürülebilir sağlık hizmetlerine adil erişim sağlamak için dönüşümlerinde sağlık sistemlerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Finanse edilen faaliyetler, sağlık hizmetleri sistemlerinin çeşitli boyutlarında (ör. Yönetişim, finansman, insan ve fiziksel kaynaklar, sağlık hizmeti sunumu ve hasta yetkilendirme) yenilikçi, uygulanabilir, uygulanabilir, mali açıdan sağlam ve ölçeklenebilir çözümlerin geliştirilmesini desteklemelidir. Nihayetinde, bu faaliyetler karar vericilere sağlık sistemlerine girmeleri için yeni kanıtlar, yöntemler, araçlar ve teknolojiler sunmalı ve sonuç olarak Avrupa sağlık hizmetleri sistemlerinin yönetimini iyileştirmeli, sağlık profesyonellerini ve sağlayıcılarını desteklemeli ve kaynakları vatandaşlara göre tahsis etmelidir. sağlık ihtiyaçları ve tercihleri, bu ihtiyaçların uzun vadede karşılanmasını sağlamak için mali ve çevresel sürdürülebilirliği sağlar. Finanse edilen faaliyetler, hastaları güçlendiren, vatandaşlar, hastalar, bakıcılar, sağlık hizmeti sağlayıcıları ve diğer ilgili paydaşlar arasında diyalog ve açıklık kültürünü teşvik eden ve sosyal yenilik potansiyelini ortaya çıkaran hasta merkezli bir yaklaşımı benimsemelidir.

Bu çalışma programı kapsamında, Hedef 4 aşağıdaki alanlara odaklanacaktır:

  • Özellikle sağlık ve bakım sistemlerini dönüştürmeye yönelik bir Avrupa kamu-kamu ortaklığı yoluyla, AB'deki sağlık hizmetleri sistemlerini modernize etmek;
  • Tüm sağlık hizmetleri süreci boyunca sağlık hizmetinin kalitesini iyileştirmek ve insan merkezli olmak;
  • Hem sağlık hizmeti sunucuları hem de politika yapıcılar için kanıta dayalı sağlık hizmeti kararlarını desteklemek, gelişmiş öngörü sağlamak ve sağlık bakımı kaynaklarının sağlıklı planlanmasını sağlamak;
  • Avrupa Yeşil Mutabakata katkıda bulunan çevresel olarak sürdürülebilir olanlar da dahil olmak üzere yenilikçi sağlık hizmetleri ve çözümlerinin geliştirilmesi ve benimsenmesi.

 Potansiyel sinerji fırsatları, aynı konu altında finanse edilen projeler arasında ve aynı zamanda Horizon Avrupa'nın başka bir başlığı, kümesi veya ayağı altında finanse edilen diğer projeler arasında (aynı zamanda Ufuk2020 programı kapsamında finanse edilen ve devam eden projelerle) mevcuttur. Bu özellikle, Avrupa sağlık araştırma altyapıları (Ufuk Avrupa programı I. Bileşen altında), sağlıkla ilgili EIC stratejik zorlukları (Ufuk Avrupa programı III. Sütunu altında) veya sağlık ve diğer kümelenmeleri kesen alanlarda (Ufuk Avrupa programı sütun II altında) ilgili projeleri içerebilir.

2021 yılı bütçe: 70 Milyon Avro