Bu hedef kapsamında desteklenen araştırma ve yenilik, 'Rekabetçi ve güvenli bir veri ekonomisi' etki alanına ve özellikle sağlık kümelenmesi için Stratejik Plan'da belirtilen aşağıdaki beklenen etkiye katkıda bulunmalıdır: 'AB sağlık sektörü yenilikçi, sürdürülebilir ve kritik sağlık teknolojilerine erişim ve tedarik açısından AB'yi Üye Devletleriyle daha esnek ve ithalata daha az bağımlı kılan, çığır açan teknolojilerin ve yeniliklerin iyileştirilmiş kullanımı sayesinde küresel olarak rekabet edebilir.' Ek olarak, bu hedef kapsamında desteklenen araştırma ve inovasyon, aşağıdaki etki alanlarına da katkıda bulunabilir: 

  • 'İnsanlar için çalışan temel ve gelişen teknolojilerde endüstriyel liderlik', 
  • 'Herkes için yüksek kaliteli dijital hizmetler' 
  • 'İyi sağlık ve yüksek kalite erişilebilir sağlık hizmetleri '.

 kapsamında açılacak çağrılar aşağıdaki hedefleri içeren araştırma ve inovasyon aksiyonları üzerinde yoğunlaşacaktır:

  • Avrupa Yeşil Mutabakat hedeflerine uygun ilaç üretimi.
  • Birlikte çalışabilirlik, siber güvenlik ve veri gizliliği dahil olmak üzere GDPR uyumlu sağlık hizmeti uygulamasına çeviri için dijital çözümlere ve müdahalelere uyarlanmış metodolojiler, kılavuzlar ve standartlar, değerlendirme çalışmaları ve yapılandırma faaliyetlerin gerçekleşmesi.
  • Kamu yetkililerin, yeni sağlık teknolojileri ve müdahalelerini değerlendirmek ve bunlara değer katmak için daha iyi metodolojiler ve disiplinler arası yaklaşımlarla desteklenmesi.
  • Piyasa başarısızlıkları bağlamında karşılanmamış tıbbi ihtiyaçları karşılayan farmasötik ürünlerin geliştirilmesi.

 Potansiyel sinerji fırsatları, aynı konu altında finanse edilen projeler arasında ve aynı zamanda Horizon Avrupa'nın başka bir başlığı, kümesi veya ayağı altında finanse edilen diğer projeler arasında (aynı zamanda Ufuk2020 programı kapsamında finanse edilen ve devam eden projelerle) mevcuttur. Bu özellikle, Avrupa sağlık araştırma altyapıları (Ufuk Avrupa programı I. Bileşen altında), sağlıkla ilgili EIC stratejik zorlukları (Ufuk Avrupa programı III. Sütunu altında) veya sağlık ve diğer kümelenmeleri kesen alanlarda (Ufuk Avrupa programı sütun II altında) ilgili projeleri içerebilir.

2021 yılı bütçe: 44 Milyon Avro