Bu hedef kapsamında desteklenen araştırma ve yenilik, 'İyi sağlık ve yüksek kalitede erişilebilir sağlık hizmetleri' ve 'Yeni ortaya çıkan tehditler için hazırlanmış dirençli bir AB' etki alanlarına ve özellikle Stratejik Planda belirtilen aşağıdaki beklenen etkiye katkıda bulunmalıdır. sağlık kümelenmesi için: 'Sağlık hizmetleri sistemleri, nüfus sağlığına, sağlık sistemlerinin dayanıklılığına odaklanarak, güvenli, uygun maliyetli ve insan merkezli çözümlerin geliştirilmesi ve benimsenmesi sayesinde yenilikçi, sürdürülebilir ve yüksek kaliteli sağlık hizmetlerine eşit erişim sağlar, yanı sıra geliştirilmiş kanıta dayalı sağlık politikaları '. Ek olarak, bu hedef kapsamında desteklenen araştırma ve inovasyon, şu etki alanlarına da katkıda bulunabilir: "İklim değişikliğinin azaltılması ve adaptasyonu", "Herkes için yüksek kaliteli dijital hizmetler" ve "Rekabetçi ve güvenli bir veri ekonomisi".

Bu hedef kapsamında, araştırma ve yenilik, tüm vatandaşlar için yüksek kaliteli sürdürülebilir sağlık hizmetlerine adil erişim sağlamak için dönüşümlerinde sağlık sistemlerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Finanse edilen faaliyetler, sağlık hizmetleri sistemlerinin çeşitli boyutlarında (ör. Yönetişim, finansman, insan ve fiziksel kaynaklar, sağlık hizmeti sunumu ve hasta yetkilendirme) yenilikçi, uygulanabilir, uygulanabilir, mali açıdan sağlam ve ölçeklenebilir çözümlerin geliştirilmesini desteklemelidir. Nihayetinde, bu faaliyetler karar vericilere sağlık sistemlerine girmeleri için yeni kanıtlar, yöntemler, araçlar ve teknolojiler sunmalı ve sonuç olarak Avrupa sağlık hizmetleri sistemlerinin yönetimini iyileştirmeli, sağlık profesyonellerini ve sağlayıcılarını desteklemeli ve kaynakları vatandaşlara göre tahsis etmelidir. sağlık ihtiyaçları ve tercihleri, bu ihtiyaçların uzun vadede karşılanmasını sağlamak için mali ve çevresel sürdürülebilirliği sağlar. Finanse edilen faaliyetler, hastaları güçlendiren, vatandaşlar, hastalar, bakıcılar, sağlık hizmeti sağlayıcıları ve diğer ilgili paydaşlar arasında diyalog ve açıklık kültürünü teşvik eden ve sosyal yenilik potansiyelini ortaya çıkaran hasta merkezli bir yaklaşımı benimsemelidir.

2021 yılı bütçe: 262.5 Milyon Avro

EU Action on Antimicrobial Resistance: https://ec.europa.eu/health/antimicrobial-resistance/eu-action-on-antimicrobial-resistance_en