Bu Destinasyonda, vatandaşlar tarafından afetle ilgili riskler konusunda bilgi düzeyinin ve böylece Avrupa toplumunun direncini artırılması, uluslararası düzeyden yerel düzeye afet risk yönetimi döngüsünün sektörler arası, disiplinler arası, sınır ötesi koordinasyonu ile daha verimli hale getirilmesi ve kriz yönetimi ve KBRN-E alanında standardizasyona ilişkin bilgi paylaşımı ve koordinasyonun artırılmasına yönelik araştırmalara odaklanılacaktır.

Afete-Dayanıklı Toplumlar Destinasyonu altında yer alan alt konular aşağıda verilmiştir.

  • DRS01 - Toplumsal Dayanıklılık: Vatandaşların artan risk bilincinin ve hazırlıklılığının artırılması
  • DRS02 - Afet Risk Yönetimi ve Yönetişiminin İyileştirilmesi
  • DRS03 - Birincil ve ikincil müdahale ekiplerinin kapasitelerinin güçlendirilmesi

Afete-dayanıklı Toplumlar Destinasyonu, 2021 yılı bütçesi 26 Milyon ve 2022 yılı bütçesi 46 Milyon Avro