Bu Destinasyon, yapay zeka kullanımı ve gelişmiş insansız araçların hızlı gelişimi gibi teknolojik trendler, doğal ve insan yapımı felaketlerin etkisinin yanı sıra COVID-19 salgını ve beklenmedik olaylar gibi büyük kriz senaryoları ile mücadeleye yönelik projelere destek verilecektir.

Dayanıklı Altyapılar Destinasyonu altında yer alan alt konular aşağıda verilmiştir.

  • INFRA01 - Avrupa altyapılarının büyük ölçekli kesintilerine karşı iyileştirilmiş hazırlık ve müdahale (2021)
  • INFRA02 - Dayanıklı ve güvenli akıllı şehirler (2022)

    Kaynak: 2021 – 2022 Çalışma Programı Dokümanı

    Altyapıların Korunması Destinasyonu, 2021 yılı bütçesi 20 Milyon ve 2022 yılı bütçesi 11 Milyon Avro