Bu Destinasyon, Güvenlik alanında gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin etkisini artırmak ve inovasyonun gelişmesini engelleyen faktörlerin üstesinden gelmek amacıyla tasarlanmıştır. 
Bu amaca hizmet etmek için daha güçlü, daha sistematik ve analiz-yoğun bir güvenlik araştırması ve yenilik döngüsünün yaratılması, AB güvenlik teknolojilerinin ve endüstriyel temellerinin rekabet gücünün ve dayanıklılığının artırılması ve kritik güvenlik alanlarında AB ürünlerinin arz güvenliğinin korunması ile kesişen konularda Ar-Ge destekli bilgi ve değer yaratımının artırılması hedeflenecektir. 

Güvenlik araştırma ve inovasyon faaliyetlerine destek verilmesi Destinasyonu altında yer alan alt konular aşağıda verilmiştir.

  • SSRI 01 – Güvenlik Araştırma ve İnovasyon faaliyetlerinin güçlendirilmesi
  • SSRI 02 – İnovasyonun hızlandırılması
  • SSRI 03 - Ortak güvenlik çözümleri için kesişen bilgi ve değer üretimi

Güvenlik Araştırma ve İnovasyon Faaliyetlerine Destek Verilmesi Destinasyonu, 2021 yılı bütçesi 16 Milyon ve 2022 yılı bütçesi 9,5 Milyon Avro