Bu Destinasyon, siber güvenlik araştırma ve inovasyon faaliyetleri ile dijital çağa uygun bir Avrupa‘nın desteklenmesi, dijital inovasyonu mümkün kılınması ve desteklenmesi, aynı zamanda gizlilik, güvenlik, asayiş ve etik standartların büyük ölçüde korunması hedeflenecektir.

Siber Güvenliğin Artırılması Destinasyonu altında yer alan alt konular aşağıda verilmiştir.

  • CS01 - Güvenli ve dayanıklı dijital altyapılar ve birbirine bağlı sistemler
  • CS02 - Donanım, yazılım ve tedarik zinciri güvenliği
  • CS03 - Siber güvenlik ve yıkıcı teknolojiler
  • CS04 - Avrupa genelinde paylaşılan akıllı ve ölçülebilir güvenlik güvencesi ve sertifikasyonu
  • CS05 - İnsan merkezli güvenlik, gizlilik ve etik

Kaynak: 2021 – 2022 Çalışma Programı Dokümanı

Siber Güvenliğin Artırılması Destinasyonu, 2021 yılı bütçesi 67,5 Milyon ve 2022 yılı bütçesi 67,3 Milyon Avro