Bu Destinasyon doğrultusunda, dış sınırlardaki kontrollerin güçlendirilmesi ile iç sınırlarda kontroller olmaksızın Schengen bölgesinin bütünlüğünü ve işleyişini korumayı içerir. Ayrıca, bireylerin haklarına ve olası savunmasızlığına saygı gösterirken gerektiğinde kimlik, sağlık ve güvenlik kontrolleri de dahil olmak üzere sistematik sınır kontrollerini gerçekleştirildiği sistematik sınır kontrollerinin yapılmasına katkıda bulunulması ve göç, kaçakçılık ve arama ve kurtarma yetenekleri dahil olmak üzere deniz güvenliği yönetiminin güçlendirilmesi amaçlar arasındadır. 

Sınır Yönetimi Destinasyon altında yer alan alt konular aşağıda verilmiştir.

  • BM01 - Etkili sınır gözetimi ve deniz güvenliği
  • BM02 - Dış sınırlardan geçişin güvenli hale getirilmesi ve kolaylaştırılması
  • BM03 – İyileştirilmiş gümrük ve tedarik zinciri güvenliği

Kaynak: 2021 – 2022 Çalışma Programı Dokümanı

Sınır Yönetimi Destinasyonu, 2021 yılı bütçesi 30,5 Milyon ve 2022 yılı bütçesi 25 Milyon Avro