Bu Destinasyon, özellikle suçun daha iyi önlenmesi ve hem geleneksel hem de siber suçların önlenmesinde daha etkin yolların izlenmesi ile  vatandaşların kamusal alanlardaki şiddet saldırılarına karşı daha iyi korunması ve suç ve terörizmle daha etkili bir şekilde mücadele etmeyi amaçlayan araştırma konularını içerir. 

Suç ve Terörizm ile Mücadele Destinasyon altında yer alan alt konular aşağıda verilmiştir.

  • FCT01 - Suç ve terörizmle mücadele için modern bilgi analizi
  • FCT02 - Gelişmiş adli tıp ve yasal kanıt toplama
  • FCT03 – Toplumsal sorunlarla ilintili çeşitli suçların önlenmesi, tespiti ve caydırıcılığı
  • FCT04 - Kamusal alanlar da dahil olmak üzere vatandaşların terörizme karşı güvenliğinin artırılması
  • FCT05 - Organize suçların önlenmesi ve bunlarla mücadele edilmesi
  • FCT06 - Vatandaşlar siber suçlara karşı korunması

Kaynak: 2021 – 2022 Çalışma Programı Dokümanı

Suç ve Terörizm ile Mücadele Destinasyonu, 2021 yılı bütçesi 56 Milyon ve 2022 yılı bütçesi 31 Milyon Avro