Başlangıç ve Bitiş Tarihi

19 Aralık 2020-19 Temmuz 2021

Türk Ortaklar

Imed Surgical Teknoloji A.S.

Desteklendiği Program ve Alan
Avrupa Yenilik Konseyi (EIC)
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

csdfds

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Kemik kırıklarının, doğuştan şekil bozukluğu ve kısalığı olan kemikler ile hatalı kaynamış veya kaynamayan kırıkların tedavisinde vücut dışından kullanılan  kemik sabitleme ve düzeltme sistemi.

Mimar Sinan’ın kubbe mimarisinde, Da Vinci’nin klasik 6 sütunlu kubbe yapılarına karşılık ilk kez Selimiye Cami’sinde uyguladığı 8 sütunlu kubbe mimarisinden esinlenilerek geliştirilen dünyada ilk 8 kollu kemik sabitleme ve düzeltme cihazı.

Dünyada ilk; ameliyat sonrasında röntgen filmleri üzerinde deformite analiz ve düzeltme planlaması yapan cihaz yazılımı.

Yine dünyada ilk kez çocuklara özel  yazılım kılavuzlu kemik sabitleme ve düzeltme cihazı.

Gerek sabitleyici gerekse de yazılımdaki bir çok ilk ve benzersiz özellikleri ile dünyada 3. Jenerasyon kemik düzeltme yönteminin öncüsü.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre;

  • Her yıl 10.000 yeni doğumda en az 2 bebekte üst ekstremite, en az 4 bebekte alt ekstremite deformitesi görülmektedir.
  • Nüfus içerisinde kırıkların görülme oranı %2,4.

Uluslararası bilimsel yayınlara göre;

  • Kırıklar içinde ameliyat ile tedavi edilenlerin oranı %14,09. Ameliyat edilen travma vakalarının en az %10’unda başarısız sonuç (hatalı kaynama, kaynamama, kaynamada gecikme vs.) görülmektedir.
  • Konservatif yöntemlerle yapılan kırık tedavisinde, hatalı kaynama oranı %23,5.

Bu sonuçlarla her yıl binlerce kişi kırık nedeni ile yapılan tedavi sonuçlarına bağlı olarak doğuştan engelli sayısından çok daha fazla engelli olma durumu ile karşı karşıyadır.

Doğuştan veya travmaya bağlı oluşan deformitelerde, çeşitli nedenlerle (teknoloji, maliyet vs.) tercih edilen yöntemlerden birisi de AMPUTASYON. Amputasyon sonrası suni uzuv ile hayatına sürdürmek zorunda kalan bir çok potansiyel engelli için Adam Frame önemli bir alternatif.

Toplumda yaygın olarak görülen; doğuştan veya sonradan oluşan deformite ve travmaya vağlı kemik kırıklarında Adam Frame çok önemli bir çözüm ortaya koymaktadır.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Dünya pazarındaki tüm yazılım destekli fiksatörler 6 kollu hexapod tasarımdır. 20 yıldan uzun bir zamandır piyasada varolan bu teknoloji bir çok firma tarafından üretilirken, patentli en yeni teknoloji, Adam Frame 8 kollu (“Quadrilateral Octopod”) mekanik tasarımı ile benzersizdir.

Adam Frame; dik kolları ile ayrı, yatık kolları ile ayrı fonksiyonları yapabildiği için, düzeltme periyodunda kol değişimi ihityacını azaltmakta veya ortadan kaldırmaktadır. Kolların bağımsız çalışabilmesi; düzeltme, dolayısı ile tedavi süresini kısaltmaktadır.

Quadrilateral Octopod tasarım “hiperstatik” yapısı ile daha yüksek mukavemet sağlaması yanı sıra, kollardan bir veya ikisinin mukavemet kaybı oluşmaksızın sökülmesine imkan sağlayarak, gerek cerrahi periyotta ameliyat bölgesine, gerekse de cerrahi sonrası periyotta yara bölgesine müdahele de daha geniş bir alan oluşturmaya yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda kol değişimi gibi durumlarda hastada ağrı oluşumuna engel olmaktadır.

Adam Frame cerraha; ameliyatta “kullanıma hazır fiksatör” sağlayarak ameliyat süresinin kısalmasına katkıda bulunmaktadır.

2 yaştan itibaren kullanım alanı olan; Pediatrik Frame ile alanında çocuklar için ilk ve tek  üründür.

Kemik kaynamasında çok önemli olan “dinamizasyon”; Adam Frame’de herhangi bir parça değişim veya ilavesine gerek bırakmadan patentli “Self Lock” teknolojisi ile iyileşme süresine sağladığı katkı ile birlikte tedavi süresince hastanın yaşamın içinde kalmasına imkan sağlamaktadır.

Adam Frame’in benzersiz yazılımı; dünyada ilk kez deformite analiz ve planlaması yapan fiksatördür.

Adam Frame yazılımı, yine dünyada deformite düzeltmenin en zor ve karmaşık “CORA” hesaplamasına ihtiyaç bırakmayarak doğru düzletmeye büyük katkı sağlamaktadır.

Adam Frame yazılımı, yine dünyada ilk ve tek “Paley Method” ile deformite analiz ve düzeltme planlaması sağlayan yazılımdır. Bu sayede her türlü hata payını çok büyük oranda minimize etmektedir.

Adam Frame yazılımı, ameliyat sonrası ölçüm, analiz ve planlama süreçlerinin tamamını doktor için, yazılım yardımı ile 4,5 – 12 dakika arasında hatasız yapmayı sağlayarak dünyada bu alanda çığır açmıştır.

Adam Frame yazılımı, “Final Result Control” özelliği sayesinde düzeltme sonrası yapılan tedavinin doğruluğunu ve literatüre uygunluğunu veya varsa hata miktarını hesaplayarak tedaviyi yapan doktora tedavi sonucunu teyid etmektedir. Bu sayede sonradan oluşabilecek malpraktis iddialarını baştan ortadan kaldırarak doktora sigorta maliyetlerinde tasarruf ve hukuki alanda güvence sağlamaktadır. 

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Türkiye’de eski teknolojilerin kullanım zorunluluğuna bağlı olarak, aktif bir pazar olmayan deformite düzeltme konusunda önemli bir dışa bağımlılıktan söz etmek mümkün değildir. Eski teknolojiler nedeni ile deformite tedavisi çok az doktor tarafından çok az hastanede yapılabilmektedir. Travma alanında ise yine eski teknoloji ve çoğunlukla Çin ve Hindistan hakimiyetinde olan ürünlere, fiyat rekabeti nedeni ile alternatif olmayan Adam Frame daha çok teknolojik olarak alternatif olabilecek ve mevcut ürünlerin yerini almaktan çok tedavi edilemeyen hastaların tedavisinin yapılması ve tedavi seçeneğinin yaygınlaşmasını sağlayacaktır.

Her yıl yapılacak milyonlarca dolar ihracaat ile cari açığa önemli bir katkı sağlayacağı aşikardır. Türkiye’de üretim yapan firmalar; bu alanda fiyat olarak Çin firmaları ile rekabet edemediği ve teknolojik olarak da yurt dışında alan yaratacak bir teknolojiye/patente sahip olmadığı ve taklit odaklı üretim nedeni ile ihracaat alanı kısıtlı ve potansiyeli düşüktür. Adam Frame ise sahip olduğu teknoloji ve yapılan yayınlar ile ortopedi dünyasında bilinirliği sayesinde yurt dışı pazarlarda ihracaat potansiyeli yüksektir.

Imed Surgical Teknoloji AŞ; yıllık büyüme oranı %6.7 ve 2020 yılı için öngörülen büyüklüğü $8.9 milyar olan  global travma pazarında sahip olduğu teknoloji ve yürüttüğü projelerle önemli bir oyuncu olma yolunda ilerlemektedir.

Global Pazar için en önemli stratejisini inovasyon üzerine kuran Imed Surgical; mevcut proje ve bu alanda daha bir çok proje üzerine yoğun çalışmalarını sürdürmektedir.

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Ortopedi doktoru; var olan alternatiflerden en pratik olanı ile 1 hasta tedavi ettiği şartlarda Adam Frame ile 13 hasta tedavi edebilmektedir.

Cerrahi (0), klinik ve planlama revizyon sayısının (< 1) azlığı/yokluğu sayesinde; hastanın hastanede kalış süresini çok kısaltmakta, hastanın kontrol sıklığını ve hastane ziyaret sayısını büyük oranda azaltarak, hasta açısından ekonomik ve sosyal faydayı artırmaktadır.

Türkiye’de ve dünyada çok az sayıda ortopedist özel olarak deformite düzeltme tedavisi ile ilgilenmektedir. Deformite tedavisi uzun ve zor eğitim süreci ile çok fazla deneyim isteyen bir alandır. Adam Frame, uzun eğitim ve deneyim gereken tedaviyi, 1 günlük eğitim ile mümkün kılan yazılım ve cerrahi tekniğe sahiptir.

Mevcut şartlarda belirli merkezlerde çok az sayıda doktor tarafından yapılan tedavinin; ülkenin her köşesinde yapılmasını mümkün kılarak, engelli sayısının azalmasını sağlamaktadır.

Doğuştan kemik bozukluklarında ve kırıkların tedavisinde defalarca ameliyat ihtimalini ortadan kaldırarak hastaya sağladığı, sosyal, ekonomik ve psikolojik faydaların yanı sıra Kamu Maliyesine sağladığı maliyet etkisi ile kaynakların daha fazla kişiye ulaşmasına büyük katkı sağlamaktadır.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

Adam Frame’in global eğitim merkezi Türkiye olup, yabancı hekimlerin Türkiye’ye gelerek eğitim alması sağlanmaktadır. 3. Jenerasyon deformite düzeltme konusunda Türk hekimleri dünya genelinde bir marka olmuş ve Adam Frame ile uygulanan yöntem “Türk Ekolü” olarak yurt dışında yer edinmiştir.

Adam Frame için yurt içinde 1 ulusal, 5 uluslararası yayın yapılmıştır.

Adam Frame aynı zamanda 1 Amerika, 1 İtalya ve 1’de İsveç kaynaklı olmak üzere, 3 yurt dışı yayında yer almıştır.

BAŞARI HİKAYELERİ