Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Aralık 2014-31 Aralık 2019

Koordinatör

CARTİF (İspanya)

Bütçe

23.7 Milyon Avro

Türk Ortaklar

Demir Enerji, Tepebaşı Belediyesi, Anadolu Üniversitesi, Energon, ÖLÇSAN

Desteklendiği Program ve Alan
İklim, Enerji ve Mobilite
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020 Programı

ufuk_avrupa

Akıllı Şehirler

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Enerji verimliliği modellemesi sayesinde binalarda uygulama öncesi ve sonrasında enerji tüketim miktar izlenecek ve hesaplanacak, akıllı bina konseptine geçiş ve yapılacak ölçümlerle beraber modelleme sonuçları teyit edilecektir.

Bina çatıları ve otopark alanında kullanılacak fotovoltaik sistemin ürettiği elektriğin konut ve aydınlatma alanlarında enerji talebini karşılama oranı izlenelebilecektir. 

Proje kapsamında işletmeye alınan 4 adet elektrikli otobüs ve 22 adet hibrit araba ulaşım alanında bu teknolojilerin kullanımının iyi uygulamaları olarak değerlendirilebilecek ve yine ulaşım kapsamında kullanılacak araç takip sistemleri ile enerji verimliliği ve emisyon salımı avantajları gözlemlenecektir.

REMOURBAN Projesi, kentsel değişim/dönüşüm için gerekli tüm karar alma süreçlerini içeren bir modeldir. Bu model, akıllı ve sürdürülebilir kentsel dönüşümü tanımlayan önemli parametrelerin geliştirilmesi için en iyi çözümlerin seçilmesinde gerekli karar destek mekanizmalarını da içermektedir.  Bu kararlar, yerel değer yaratmak adına gerekli uygun teknoloji ile riski en düşük ve etkisi en yüksek iş planlarının belirlenmesini sağlayacaktır.

remourban_kentsel_degisim_donusum_modeli_0.jpg

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Projenin temel hedeflerinden olan ulaşımda ve binalarda enerji verimliliği, ülkemizin sürekli ve hızlı büyüyen enerji talebi ve buna paralel olarak büyüyen kentleri göz önüne alındığında iklim değişikliği ile mücadele, yerel yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve fosil yakıt ithalatına olan bağımlılığın azaltılması açısından başlıca çözümler olarak önem taşımaktadır. 

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

REMOURBAN, uygulama potansiyeli, maliyet verimliliği dolayısıyla başka yerlerde uygulanabilirliği destekleyen teknoloji ve yenilikçi çözümler içeren geniş bir kataloğa sahiptir. Etkilenecek sektörler aşağıdaki gibidir:

  • Enerji sektörü, bina ve yerleşimlerin ihtiyacı olan enerjinin üretim ve dağıtımı noktasına kadar ele almaktadır. Yapılacak yenileme çalışmalarıyla binalardaki enerji tüketimleri en az %50 oranında azaltılacaktır.
  • Hareketlilik sektörü araçlara, ulaşım altyapısına ve sürdürülebilir hareketlilik planlarının tanıtımına değinecektir. Esas eylemler hem ürünler hem de insanlar için bilinen fosil yakıtlı araçlar yerine alternatif yakıtlı araçların (özellikle elektrikli ve hibrit araçlar) kullanılması, çok modlu stratejiler ve sürdürülebilir ulaşımı destekleyen tanıtım planlarının oluşturulması olacaktır. Ana hedef hareketlilik etkilerini, CO2 emisyonları ve enerji tüketimleri bakımından düşürmektir.
  • Bilişim (ICT) sektörü, şehir altyapısının farklı boyutlarında bütünleşmenin gerçekleştirilmesine olanak sağlayacaktır. REMOURBAN özellikle akıllı şebeke stratejileri ve kent bilgilendirme platformları konularına odaklanacaktır.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

REMOURBAN projesi kapsamında yapılacak uygulamaların bir kentin enerji kaynaklarını verimli kullanmak açısından önemli sonuçları vardır. Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi yerel yönetimler kentin enerji akışları ile ilgili çalışmalar yapmaya başlamıştır. Başta Başkanlar Sözleşmesi imzacısı olmak, sonrasında da enerji tüketimlerini azaltma yönünde taahhütler vermek için mevcut durum analizi yapmak önemlidir. Tepebaşı Belediyesi de bu yönde adım atan öncü yerel yönetimlerden biridir. Kentin enerji talebini azaltmak için çeşitli önlemler almak konusunda taahhütlerde bulunmuştur. Belediye’nin bu yönde attığı adımlardan biri olan bu proje ile binalar uygulanan yenilikçi çözümler (15 cm ısı yalıtımı, hava kaynaklı ısı pompası kullanımı ve küçük ölçekte merkezi ısıtma sistemi uygulaması), güneş enerjisi sistemleri, sürdürülebilir ulaşımı sağlamak için kullanılan elektrikli otobüs ve bisikletler, hibrid araçlar gerek diğer kamu kurumlarına gerek vatandaşa örnek olacak niteliktedir.

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Enerji talebini azaltmaya ve yerel yenilenebilir enerji üretmeye yönelik yapılan çalışmalar enerji talebinin dolayısıyla ihtiyaç duyulacak enerji arzının da azaltılması ve kamu/özel sektör yatırımlarının geleceğin düşük karbonlu sektörlerine doğru kaymasında önemli rol oynayacaktır.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

Projedeki yenilikçi çözümler ve uygulama şekilleri alışılmış iş yapış şekillerinde değişimler ve yeni becerilerin kazanılmasında önemli rol oynamaktadır. Kentlerde hizmet veren ve önemli oranda hizmet alan bir kurum olan yerel yönetimler yenilikçi, uygulamaların yaygınlaştırılmasında önemli bir katalizör görevi görür. Tepebaşı Belediyesi de REMOURBAN projesi ile bu yönde bir katkıda bulunacaktır.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Proje kapsamında geliştirilmekte olan “Kentsel Değişim/Dönüşüm Modeli” projenin en önemli çıktılarındandır. Proje, yerel yönetimin stratejik planlama ve geleceğe yönelik değerlendirme yeteneklerini hem tek tek enerji, ulaşım ve bilişim sektörlerinde hem de bunların entegrasyonunda önemli ölçüde geliştirecektir.

BAŞARI HİKAYELERİ