Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Ağustos 2018-31 Ağustos 2022

Koordinatör

FUNDACION CIRCE CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS Y CONSUMOS ENERGETICOS

Bütçe

€ 18 041 376,26

Türk Ortaklar

Turkiye Petrol Rafinerileri Anonim Sirketi

Desteklendiği Program ve Alan
Dijital, Endüstri ve Uzay
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

Proje İnternet Sitesi
http://bambooproject.eu/
success-stories

BAMBOO projesi, 4 yoğun endüstri kolunda (çelik, petrokimya, mineraller ve kağıt) enerji ve kaynak verimliliği zorluklarını ele alan yeni teknolojiler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Gerçek üretim koşulları altında uyarlanacak, test edilecek ve doğrulanacak ümit verici teknolojilerin ölçeğini genişletecek olan BAMBOO projesi üç ana yenilik bileşenine odaklanacaktır: atık ısı geri kazanımı, elektrik esnekliği ve atık akışlarının değerlendirilmesi. Bu teknolojiler arasında endüstriyel ısı pompaları, Organik Rankine Çevrimleri, yanma izleme ve kontrol cihazları, geliştirilmiş brülörler ve katı biyoyakıtları geliştirmek için farklı taşıyıcılardan (atık ısı, buhar ve elektrik) enerji kullanan hibrit süreçler yer alıyor. Bu faaliyetler nicel Yaşam Döngüsü Değerlendirmeleri ile desteklenecektir.

Uygulamalarını ve tesis düzeyindeki etkilerini en üst düzeye çıkarmak için, enerji tarafsızlığına yönelik her bir demo durumunda esneklik önlemleri uygulanacak ve esneklik yönetimi için yatay bir karar destek sistemine dahil edilecektir. Bu araç, BAMBOO çözümleri de dahil olmak üzere hem süreç parametrelerinden hem de enerji piyasasından gelen bilgileri analiz edecek, düzenleyecek ve değiş tokuş edecektir. Sonuç olarak, santrallerin işleyişi enerji ve hammadde tüketimi açısından iyileştirilecek ve enerji piyasasında yeni yaklaşımların temellerini atacaktır.  BAMBOO, daha fazla değişkenlik ve miktarda Yenilenebilir Enerji sistemlerinin (RES) kullanımını kolaylaştırma gayesi içinde, daha geniş bir bağlamda doğal kaynakların kullanımında daha rekabetçi hale gelmek için yoğun endüstrileri daha iyi kararlar alma konusunda güçlendirecektir. BAMBOO ile ilgili özel yatırım, projenin yürütülmesi boyunca 7M€'nun üzerindedir. BAMBOO'nun aktarılabilirlik potansiyeli, hedeflenen süreç ve tesis iyileştirmeleri, diğer yoğun endüstrilerde çok yüksek potansiyel uygulamalar sunduğundan son derece önemlidir.

Referans: https://cordis.europa.eu/project/id/820771

Anahtar Kelimeler: enerji ve kaynak verimliliği, atık ısı geri kazanımı, elektrik tüketiminde esneklik

bamboo-gorsel

BAŞARI HİKAYELERİ