Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Mayıs 2016-31 Mayıs 2017

Koordinatör

Promatech Denizcilik Teknolojileri

Bütçe

1.8 Milyon Avro

Türk Ortaklar

Promatech Denizcilik Teknolojileri

Desteklendiği Program ve Alan
Avrupa Yenilik Konseyi (EIC)
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

ufuk_avrupa

CLOUD-VAS deniz taşımacılığı için gemi kiralayan şirketlerin zaman ve maliyetlerini, minimum risk altında azaltmalarına yönelik, en uygun gemiyi en doğru rota için seçme ve IMO (Uluslararası...

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Proje kapsamında, Evrim Algoritması, Tabu Arama Algoritması ve Parçacık Sürü Optimizasyonu’nu birleştiren Metasezgisel Çözümleyici bir algoritma geliştirilecektir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Uygun gemi seçimi probleminde, çevreye etkiyi ve yakıt tüketimini optimize eden ilk çözüm olacaktır.Projenin desteklenmesindeki en önemli etkenler, benzer çözümlerin teknik açıdan yeterli olmaması ve planlanan çalışmaların uluslararası literatürde ilk defa gerçekleştiriliyor olmasıdır. Proje çıktısının küresel pazarda konumlandırılmasında, lisans hakkının satılması yerine uluslararası hizmet verilerek sürdürülebilir gelir elde etmek, kalifiye insan yetiştirmek ve istihdamı artırmak hedeflenmektedir.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

En uygun gemiyi en uygun rotaya atama yapacak optimizasyon uygulaması elde edilecektir.

BAŞARI HİKAYELERİ