Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Aralık 2019-30 Haziran 2023

Koordinatör

DEEP BLUE SRL. (İtalya)

Bütçe

3.06 Milyon Avro

Türk Ortaklar

İstanbul Teknik Üniversitesi

Desteklendiği Program ve Alan
İklim, Enerji ve Mobilite
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

Proje İnternet Sitesi
https://www.climop-h2020.eu/
climop_logo_header.png

Projenin Amacı

Proje kapsamında havacılığın iklim üzerindeki etkilerini hafifletecek operasyonel yeniliklerin geliştirilmesi, modellenmesi, ve analizi hedeflenmektedir.

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

  • Havacılığın iklim üzerindeki etkisini azaltabilecek operasyonel yeniliklerin önerilmesi
  • Yeniliklerin iklim ve havacılık paydaşları üzerindeki etkilerinin ortaya konulması
  • Uyumlu ve en umut verici hafifletme strateji kümesinin oluşturulması
  • Hafifletme stratejilerinin uygulanabilmesi için politika önerilerinin sunulması 

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

ClimOP projesi küresel iklim değişikliğine etkisi bulunan mevcut havacılık uygulamalarını irdeleyerek, havacılığın iklim değişimi üzerindeki etkisini hafifletecek stratejilerin oluşturulmasına katkıda bulunmayı öncelemektedir. Proje küresel iklim değişimi ile mücadeleyi havacılık açısından ele almakta ve sorunla mücadele noktasında etkili stratejiler üretilmesini hedeflemektedir.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

  • Uçulan rotaların iklim üzerindeki etkisini azaltacak rota planlama yöntemleri
  • Havalanlarında emisyon salınımını azaltmaya yönelik yer operasyon ve alt yapı yenilikleri
  • Uçuş ağlarının planlanmasında yenilikçi stratejiler 

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

İstanbul Teknik Üniversitesi sivil havacılığın farklı dallarında sahip olduğu modelleme ve analiz yeteneğini havacılık iklim uygulamaları ile genişletmektedir.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Proje kapsamında yüksek lisans ve doktora öğrencileri desteklenerek iklim perspektifinden havacılık uygulamaları alanında uzmanların yetiştirilmesine katkı sağlanmaktadır.

BAŞARI HİKAYELERİ