Başlangıç ve Bitiş Tarihi

04 Ocak 2008-09 Ocak 2016

Koordinatör

Airbus Operations

Bütçe

65 Milyon Avro

Türk Ortaklar

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ

Desteklendiği Program ve Alan
İklim, Enerji ve Mobilite
Desteklendiği Çerçeve Program

7. Çerçeve Programı

ufuk_avrupa

MAAXIMUS Projesi ile kompozit teknolojilerinin havacılık sektöründeki uygulama alanlarının genişletilmesi hedeflenmektedir.   Başlangıç ve Bitiş Tarihi 04/2008...

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Bu projenin bilimsel çıktıları RTM ve kompozit üretim teknolojileri süreçlerinin eniyilenmesi şeklinde gösterilebilir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

 • Havacılık sektöründe kompozit malzeme kullanım alanlarının genişletilmesi
 • Uçaklarda toplam ağırlık azaltımı
 • Kompozit malzemelerin maliyetlerinin düşürülmesi
 • Uçak tasarım, benzetim, test ve üretim süreçlerinin eniyilenmesi
 • Havacılıkta maliyet azaltımı

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

 • Kompozit uçak gövdesi montaj süresinin %50 oranında azaltılması
 • Tasarımdan teste kadar geçen sürenin %20 oranında azaltılması
 • Uçak gövdesi için geliştirilmiş panel üretimi
 • RTM pencerelerin üretimi
 • Uçağın genel ağırlığının %10 oranında azaltılması
 • Maliyet iyileştirmeleri ile toplam maliyetin %5 oranında düşürülmesi

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

MAAXIMUS projesi sonunda kompozit ve RTM teknolojileri kullanımının ulusal araştırma politikaları düzeyinde daha sağlam bir karşılık bulacağı beklenmektedir.

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

TAI, RTM teknolojileri noktasında yüksek bir kapasite kazanmış olup, bu kapasitenin gelecekte Türkiye'de üretilen RTM teknolojilerinin yurtdışı ihracatında ciddi katkıları olacağı öngörülmektedir. Söz konusu öngörü TAI ve Türkiye’nin ihracat kapasitesini geliştirecektir.

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Uçak üretimi özelinde RTM ve kompozit teknolojisi geliştirilmesi sonrasında, uçak üreticileri ve havayolu taşıyıcıları tarafından katma değer yaratılacaktır. İlgili yetenekler ileriki süreçlerde de kullanılacaktır.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

 • RTM üretim yeteneklerinin kazanılması
 • Varolan kompozit üretim kapasitesinin geliştirilmesi
 • Uçak gövde üretiminin hızlanması
 • Rekabet avantajı
 • Kompozit kullanım maliyeti azaltımı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

RTM üretiminde rol alacak insan kaynağı ileriki projeler ve seri üretim için hazır olacaktır. İleri kompozit üzerinde teknik personelin kapasitesi de proje esnasında ve sonrasında güçlenecektir.

BAŞARI HİKAYELERİ