Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Nisan 2016-30 Ekim 2019

Koordinatör

GEOSYS Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Şehir Planlama, Elektronik Bilişim Mühendislik ve Müşavirlik, İnşaat Reklam Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Bütçe

50.000 Avro

Türk Ortaklar

GEOSYS Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Şehir Planlama, Elektronik Bilişim Mühendislik ve Müşavirlik, İnşaat Reklam Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Desteklendiği Program ve Alan
Avrupa Yenilik Konseyi (EIC)
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk2020

Proje İnternet Sitesi
www.targisvra.com
ufuk_avrupa

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

TARGIS®-VRA Faz 1 projesinin sonunda, GEOSYS tarafından geliştirilmiş olan değişken oranlı gübreleme cihazının Avrupa pazarına açılması için fizibilite çalışması gerçekleştirilmiştir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Küresel nüfustaki artış, tarım sektöründeki küresel talep ve üretim artışını beraberinde getirmektedir. Birleşmiş Milletler’in sunduğu verilere göre, 2050 yılına kadar küresel nüfus 9 milyar kişiye ulaşacaktır. Mevcut teknolojiler ile var olan tarım alanlarında üretilen tahılların üretim, verimi artan gıda talebinden daha düşük kalmaktadır. Nüfus artışındaki ve üretimdeki değişen bu eğilimler, küresel gıda krizini ve küresel gıda güvenliğini önemli bir odak noktası yapmaktadır. Artan tarımsal üretim, ekolojik ve ekonomik yükü arttırmaktadır ve bu yük, verim seviyeleri büyümeye devam etmezse ağırlaşmaya devam edecektir.
Sektörün getirdiği kısıtlamalara rağmen, değişen ve gelişen teknolojilerin desteği ile geleneksel ve konvansiyonel tarım uygulamaları, “hassas tarım” uygulamalarına ve “hassas tarım” standartlarına doğru gelişmektedir.  Hassas tarım değer zinciri; gelişen dijital teknolojiler, büyük veri odaklı karar-destek sistemleri, coğrafi bilgi sistem uygulamaları, bulut tabanlı platformlar ve nesnelerin interneti ile gerçekleştirilmektedir.
TARGIS®-VRA ile bir çiftçi, tarımsal çıktılardan (verimden) ödün vermeden gübrenin bir ekim dönemi içerisinde %25 oranında tasarruf sağlamaktadır. TARGIS®-VRA ile mevcut ticari modellere kıyasla yüksek teknolojik cihazlara dönüştürmek için çiftçilerin ek makine yatırımı yapmaları, uzun süren uygulama eğitimleri almaları gerekli değildir.

 

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Geleneksel ve konvansiyonel traktörler ve uygulama sistemleri, hassas tarım yapmak için gerekli teknolojik altyapılara ve ekipmanlara sahip değildir. Bunun yanı sıra, hassas tarım için piyasaya sunulan yeni çözümler pahalı ve karmaşıktır. Çiftçi tarafından etkin kullanılması için çok fazla eğitim ve yüksek beceri gerektirir.
TARGIS®-VRA'nın hedefi, geliştirmiş olduğu değişken oranlı gübreleme teknolojisi ile dünyadaki tüm geleneksel/konvansiyonel, eski makineleri düşük bir yatırım maliyeti ile “akıllı” hale getirip yeni nesil hassas tarım teknolojisini, uygun fiyatlı ve kolay kullanılabilir kılmaktır.

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Gübre, petrolden sonra tarımda kullanılan ikinci en pahalı hammadde girdisidir ve piyasada kullanılan gübre %90 oranında ithal edilmektedir. İç piyasadaki gübre fiyatları; uluslararası piyasalardaki hammadde ve gübre fiyatları ve döviz kurundaki değişmeler ile belirlemektedir. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası tarafından sunulan verilere göre, 2012-2014 yıllarını kapsayan dönemde kimyasal gübre fiyatları %250’den fazla oranda artış göstermiştir. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sunulan verilere göre, Türkiye 2014 yılında ihtiyacını karşılamak üzere 3 milyon ton gübre ithal edilmiştir. TARGIS®-VRA ile bir ekim dönemi içerisinde %25 gübre verimi sağlanmaktadır. Bu ulusal ölçekte her ekim dönemi için ithal edilen 750.000 ton kimyasal gübreye eşdeğerdir. Sağlanan kazanç, ortalama 775 TL/ton gübre fiyatı çerçevesinde, her ekim dönemi için 581.250.000 TL olarak hesaplanmaktadır.

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Proje kapsamında toprak verim ve gübreleme haritalarının oluşturulması mümkün olacaktır. Bu kapsamda ulusal ölçekte verim analizi çalışma ve tarımsal üretim ve planlama çalışmaları, rasyonel değerler de göz önünde bulundurularak ulusal tarım politikalarının hazırlanmasında karar destek altyapısı sağlayabilecektir.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

Ülkemiz çiftçilerinin ihtiyaçları doğrultusunda yerli ve milli olarak tasarlanmış, geliştirilmiş ve sahada teknik ve uygulanabilirlik açısından test edilmiş olan TARGIS®-VRA, düşük bir yatırım bütçesi ile çiftçilere tarım teknolojilerine erişilebilirlik, geleneksel ve konvansiyonel tarım makinaları üzerinde uygulanabilir olması sayesinde geniş alanda kullanılabilirlik sağlamaktadır.

BAŞARI HİKAYELERİ