Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Eylül 2020-31 Mart 2023

Koordinatör

NTNU

Bütçe

€1,957,291.23

Türk Ortaklar

İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ

Desteklendiği Program ve Alan
İklim, Enerji ve Mobilite
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

Proje İnternet Sitesi
https://enchant-project.eu/
enchant

ENCHANT projesi kapsamında, davranış değişikliği yoluyla, genel halkta bir enerji verimliliği potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla müdahaleler geliştirilecek, uygulanacak ve test edilecektir. Bu müdahaleler, mevcut iletişim kanalları (enerji sağlayıcıları, belediyeler, çevre STK'lar tarafından kullanılan) aracılığıyla geniş bir kullanıcı grubuna uygulanacak ve böylece gerçek yaşam ortamlarında test edilecektir.

ENCHANT projesinde müdahalelerin test edileceği alanlar, geniş bir coğrafi yelpazeyi kapsamaktadır ve bunlar üç ana tür katılımcı etrafında şekillenecektir:
Enerji sağlayıcıları ve/veya üreticileri (elektrik, gaz): iletişimde konsorsiyumu aktif olarak destekleyecek, müşterilerinden bir kısmının aktif katılımı ile test müdahaleleri uygulanacaktır
Belediyeler ve enerji kurumları (merkezi veya yerel): Projenin, kitlesel
bilgilendirme kampanyaları, halk arasında daha sürdürülebilir enerji davranışlarının teşvik edilmesi gibi amaçlarına odaklanan test müdahalelerine katkıda bulunacaktır.
Enerji ve sürdürülebilirlik sektöründeki STK'lar: geliştirilecek ve test edilecek müdahalelere kendi üyeleri ve/veya ilgili paydaşları dahil etme olasılığınısunacaklar

ENCHANT'taki kullanıcı ortaklarının ana görevi, erişim sağlayacakları kişilere, müşterilerine, üyelerine, ziyaretçilerine normalde kullandıkları veya yeni iletişim kanalları aracılığıyla “müdahale paketleri” iletmektir.

Çalışmayı bilimsel olarak sağlam kılmak için Randomized Control Trial (Rastgele Kontrol Denemesi) yöntemi kullanılır. Bu yöntemde bir grup vatandaş, müşteriler,
üyeler/ziyaretçilerden müdahale paketlerini almak için rastgele seçilir, kalan kişiler ise müdahale paketlerini almayan kontrol grubu olarak belirlenir. Davranış değişikliklerini tespit edebilmek için müdahale öncesi ve sonrası tüketim/davranış verilerinin derlenmesine ihtiyaç vardır.

ENCHANT projesi kapsamında, bu 3 aktör aracılığı ile, 8.4 milyon kişiyi temsil eden bir topluluğa ulaşılması, bunlardan proje kapsamındaki müdahaleler sonucunda 270,000’inin daha sürdürülebilir bir yaşam tarzına dönük değişiklikler yapması, 60,000’inin 5 yıl içinde daha yüksek enerji verimliliğine sahip ulaşım teknolojilerini kullanması, 34,000’inin de binalarında enerji verimliliğini arttırmaya yönelik iyileştirmeler yapması hedeflenmektedir.

ENCHANT projesinde uygulanacak müdahale paketlerinin ana amaçlarından biri, insanların enerjiyle ilgili davranışının nasıl (hangi araçlar ve hangi iletişim kanalları ile) etkilenebileceğini anlamaktır. ENCHANT üç tür değişikliğe odaklanacak:

  • 1. Yatırım davranışı, insanları enerji verimli teknolojiye yatırım yapmaya, binalarında iyileştirmeler yapmaya ve/veya ulaşımda enerji verimli teknolojileri kullanmaya teşvik etme. Örneğin, enerji tüketimlerini kaydederek takip edebilecekleri bir uygulamayı indirmek.
  • 2. Enerji verimliliğini yüksek seviyede tutacak bakım davranışı, ör. ısıtıcıların, arabaların, lastiklerin bakımlarını düzenli şekilde yapmak.
  • 3. Enerji tasarrufu sağlayan günlük davranış, ör. ısıtma, soğutma ve sıcak su tüketimini azaltmak, ulaşım için toplu taşıma kullanmak.

Anahtar Kelimeler: Enerji davranışı, enerji verimliliği, enerji tasarrufu, müdahale paketleri, yatırım davranışı

BAŞARI HİKAYELERİ