Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Mayıs 2020-31 Mayıs 2023

Koordinatör

EI-JKU ENERGIEINSTITUT AN DER JOHANNES KEPLER UNIVERSITAT LINZ

Bütçe

€1,996,112.50

Türk Ortaklar

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Uluğ Enerji

Desteklendiği Program ve Alan
İklim, Enerji ve Mobilite
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

Proje İnternet Sitesi
https://ecrew-project.eu/
crew

Enerji üretiminin yerelleştirilmesi sağlayacağı birçok faydanın yanında, pasif tüketicilerden yerel enerji sisteminde aktif katılımcılara geçiş ve bireylerin ve işletmelerin enerji sisteminde rol oynamasını sağlanması gibi önemli değişimlere de öncülük edecektir. 

AB tarafından finanse edilen eCREW projesi, enerji yönetiminde yenilikçi bir hane işbirliği planının uygulanmasını koordine edecektir. Spesifik olarak, hanelerin enerji verimliliğini optimize etmesine ve harcamaları azaltmasına olanak tanıyan topluluk yenilenebilir enerji ağları (CREW’lar) geliştirecektir. Proje kapsamında, 15,000 katılımcı ile yaklaşık 200 ağ kurularak, topluluk ağlarının test edilmesi planlanmaktadır. Sistem, yenilenebilir enerji ağlarından elde edilen parasal faydaların üreten tüketiciler, geleneksel tüketiciler ve idari birimler arasında dağıtılmasını sağlayacak şekilde kurulacaktır.

eCREW’in koordine edeceği ve destekleyeceği uygulamalar, hanelerin ortaklaşa hane düzeyinde elektrik üretimi ve depolama kapasitelerinden yararlandığı ve enerji verimliliğini ve harcamalarını optimize ettiği Topluluk Yenilenebilir Enerji Ağlarıdır (CREW'ler). CREW'lerin temel amacı, bilinçli kararlar ve toplu eylemler yoluyla pasif tüketicilerin yerel enerji sisteminde aktif katılımcılara geçişini desteklemektir.

eCREW'de Almanya, İspanya, ve Türkiye'den (Lighthouse Communities) üç enerji şirketi müşterilerine eCREW yaklaşımını sunacak. Almanya, Avusturya, İspanya, İtalya, Türkiye, ve Yunanistan’daki kuruluşlardan oluşan güçlü ve çeşitli bir Takipçi Topluluğu, eCREW yaklaşımının uygulanabilirliğini test edecek ve bunun için gerekli çalışmaları yapacaktır. Proje süresi boyunca birlikte 240,000 hanenin bir CREW’a katılması sağlanacak ve 15.000 katılımcıyla yaklaşık 200 CREW kurulacak ve yılda en az 13 GWh tasarruf sağlanması hedeflenmektedir.

Bir CREW içindeki işbirliği, enerji verimliliğinde artış ve yerel yenilenebilir elektrik üretiminin alımını teşvik etmek için akıllı sayaç verilerinden yararlanan ödüllü bir akıllı telefon uygulaması (PEAKapp) kullanılacaktır.

Tüketim ve üretimin faturalandırılması da dahil olmak üzere CREW'lerin yönetimi, elektrik perakendeciliği şirketleri tarafından karşılanacak ve böylece bu şirketler bütünsel hizmet sağlayıcılara (Topluluk Yönetim Kuruluşları - CAE'ler) dönüşecektir. eCREW yaklaşımında böylece hane halklarının idari yükü hafifletilerek bu hanelerin bir CREW'e katılımlarından en iyi şekilde yararlanmaya odaklamalarına olanak sağlanacaktır.

eCREW yaklaşımından elde edilen parasal faydalar, projede uygulanan yenilikçi bir teşvik sözleşmesi aracılığıyla üreten tüketiciler, geleneksel tüketiciler ve CAE arasında dağıtılır. Bu kurgu, eCREW yaklaşımının tüm katılımcılar için mali açıdan geçerli ve çekici olmasını ve tüm hanelerin ayrım gözetmeksizin katılımına olanak tanımasını sağlayacak şekilde gerçekleştirlecektir.

Anahtar Kelimeler: Enerji davranışı, enerji geçişi, yenilenebilir enerji toplulukları, yerel enerji üretimi

BAŞARI HİKAYELERİ