Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Ağustos 2019-31 Ekim 2020

Koordinatör

VERMON SA (Fransa)

Bütçe

€ 2,691,936.13

Desteklendiği Program ve Alan
Avrupa Yenilik Konseyi (EIC)
Desteklendiği Çerçeve Program

EIC-FTI-2018-2020 - Fast Track to Innovation (FTI)

Proje İnternet Sitesi
Friction Harmonics
ufuk_avrupa

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Projede elde edilecek ürün/kazanım sürtünme karıştırma alın kaynağında oluşan hataların (özellikle kissing bond) %100 kontrolüne yarayacak bir cihaz üretmek. Özetle;

  • Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), alüminyum alaşımlarının birleştirilmesi için diğer tekniklere kıyasla önemli avantajları nedeniyle önemli bir malzeme birleştirme tekniğidir.
  • Bu birleştirme metodu Boeing gibi uçak üreticilerinin uçak üretim maliyetinde %60’a yakın tasarrufsağlamasına , üretim süresinin de %73’e yakın kısalmasına imkan veren bir teknolojidir.
  • Teknolojinin zayıf noktası «kissing bond» adı verilen öpüşen kenarlardır. Bu zayıflık birleştirilen yerde stres-yük direncini azaltır ve algılanması çok zordur.
  • Bu sebepten dolayı uçak ve otomotiv üreticileri bu teknolojiyi kullanmakta tereddütleri vardır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Sürtünme karıştırma kaynağının önümüzde ki 20 yıl içerisindeki potansiyeli;

1- 1.6 b € üretim maliyet tasarrufu

2- 1.9 b € yakıt tasarrufu

3- 2 milyon ton CO2 azaltılması

Friction Harmonics projesinin 5 Yıllık potansiyeli ;

  1.    33.4 m € ciro
  2.    13.83 m € kar
  3.    215 yeni iş dalı

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Sürdürülen çalışmanın inovasyon konusu “kissing bond” hatasını tespit edebilecek olmasıdır. Mevcut pazarda henüz bu problemin çözümüne yönelik bir çalışma bulunmamaktadır.

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Projede geliştirilecek olan kontrol/tahribatsız muayene cihazının parçaları her bir partner tarafından üretilecektir. Bu sebeple yurtdışına bağımlılıkta ilk etapta olumlu bir etkisi olmayacaktır. Fakat ürün Coşkunöz tarafından montajı yapılıp satılacağı ve hedef pazar Avrupa ve Amerika pazarları olduğu için ihracat anlamında olumlu bir etki bırakması planlanıyor

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

Tahribatsız muayene cihazlarına ilişkin üretim tecrübesi kazanılması hususunda çok önemli katkılar sağlanacaktır. Üretim ortamı, ürün sertifikasyonu ve ürün doğrulama süreçlerinde yetiştirelecek personeller ile de bilginin yayılması/yaygınlaştırılarak içeriye aktarılmasında büyük katkılar sağlayacağı öngörülmektedir.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Üretim, üretim devreye alma ve doğrulama süreçlerinde yetiştirilmesi planlanan personel ile yüksek katmadeğerli ürünlerin üretiminde kalifiye insan kaynağı potansiyeli oluşturulmasınıda sağlayacaktır.

BAŞARI HİKAYELERİ