Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Aralık 2020-31 Aralık 2023

Koordinatör

Farplas Otomotiv Anonim Şirketi - Türkiye

Bütçe

4.997.912,63 €

Türk Ortaklar

Farplas Otomotiv Anonim Şirketi, TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi

Desteklendiği Program ve Alan
İklim, Enerji ve Mobilite
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

Proje İnternet Sitesi
https://revolution-project.eu
rovilation

Projenin Amacı:

 • REVOLUTION projesi geri dönüşümlü malzemelerin otomotiv endüstrisinde verimli bir şekilde kullanılmasının önündeki engellere yapay zeka ve sensörler yardımıyla çözüm geliştirmeyi hedeflemektedir. Geri dönüşümlü malzemelerin enjeksiyon makinesinde kullanımının optimize edilmesi için geliştirilecek yapay zeka ile yüksek kalitede parçaların üretilmesi amaçlanmaktadır. Bununla birlikte döngüsel ekonomi ilkelerinin otomotiv endüstrisinde yaygınlaştırılmasını da hedefleyen REVOLUTION projesi, yeni malzeme çalışmalarını yaparak geri dönüşümlü malzemeler ile parça hafifletilmesinde önemli çıktıların elde edilmesini sağlamanın yanı sıra malzemelerin geri dönüştürülmesine de önemli çıktılar sunmayı hedeflemektedir.

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

 • Proje içerisinde geliştirilecek geri dönüştürülmüş malzemelerin otomotiv sanayiinde verimli bir şekilde kullanımının sağlanması ve araçların sürdürülebilirliğinin ve çevreye duyarlılığının artırılması
 • Yapay zeka ve makine öğrenmesi destekli olarak enjeksiyon makinelerinin geri dönüşümlü malzemelerin kullanımında verimliliğin artırılması
 • Parça içi sensör kullanılarak üretilmiş araç yapısal parçasının elde edilmesi ve parçanın anlık kontrolünün yapılabilir hale getirilmesi
 • Toplam araç ağırlığı üzerinde yapılacak hafifletme ile elektrikli araçların enerji verimliliği sağlanacaktır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

 • Günümüzde maalesef plastik malzeme atıklarının çevreye zararını çok daha net bir şekilde görmek zorunda kalarak döngüsel ekonomi prensiplerini hayata geçirmenin acil bir ihtiyaç olduğunu görmekteyiz. Geri dönüştürülmüş malzemelere baktığımızda, 1 ton geri dönüştürülmüş malzemenin 5774 kWh enerji, 16.3 varil (2604 litre) benzin ve 22 m3 katı atık alanının korunmasını sağladığı ve enerji tüketimini işlenmemiş malzemelere kıyasla %80-%90 oranında azalttığı görülmektedir. Bundan dolayı plastik malzemelerin geri dönüşümü ile küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadele, çevreye ve insan sağlığına olan zararlı etkilerinin azaltılması ve kaynakların daha verimli kullanılması sağlanabilecektir. Otomotiv sanayi beklentilerin ve sağlanması gereken gereksinimlerin katı ve yüksek olduğu bir alan olmasından dolayı geri dönüştürülmüş malzemelerin bu alanda kullanımı şu anda pek mümkün olamamaktadır. REVOLUTION Projesi'nin odağı ise geri dönüştürülmüş malzemelerin öncelikli olarak otomotiv sanayiinde kullanımının önünde yer alan engellerin aşılmasını sağlamak ve geri dönüştürülmüş malzemelerin verimli kullanımını sağlamaktır.
 • Bununla birlikte elektrikli araçların hafifletilmesi enerji tüketiminin azaltılması açısından oldukça önemlidir. REVOLUTION projesi toplam araç ağırlığı üzerinde yapmayı hedeflediği hafifletme etkisi ile araçların enerji ihtiyacını azaltarak enerji üretim ihtiyacının azaltılmasına katkı sağlayacaktır.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

 • Araç üzerinde yapısal ve estetik parçalarda kullanılmak üzere geri dönüşümlü ve düşük yoğunluklu hammaddeler geliştirmek 
 • Geri dönüşümlü malzemelerden yapısal, estetik ve akıllı otomotiv parçalarını üretmek
 • Yapay zeka destekli hammadde ve parça üretim süreçleri geliştirmek
 • Malzeme geliştirme, yapay zeka ve proses alanlarında lider proje ortaklarının yetkinliklerini küresel sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi ihtiyaçlarına göre inovatif çözümlerle üst seviyelere çıkarması

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

 • Proje çıktılarının ortaya çıkması ile birlikte Türkiye'de üretilecek/kullanılacak araçlar üzerinde geri dönüştürülmüş malzeme kullanım oranlarının belirlenmesi
 • Plastik atıkların geri dönüştürülmesinin ve geri dönüştürülmüş malzemelerin ihracatı ve ithalatını kısıtlayan yasaların değiştirilerek Türkiye'de geri dönüştürülmüş malzeme kullanımının artırılmasına etkisi
 • Döngüsel ekonomi prensiplerinin farklı sanayilerde de kullanımını teşvik edecek strateji ve planların oluşturulması

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

 • Geri dönüştürülmüş malzemelerin otomotiv sanayiinde kullanılması konusunda elde edilen bilgi ve birikim Türk otomotiv yan sanayiinin bu konuda gelişimine katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılarak üretilen otomotiv parçalarının Türk otomotiv ana sanayiinin yanı sıra yurtdışında bulunan diğer ana sanayi firmalara ihracatı mümkün olacak ve büyük bir ihracat kalemi yaratması beklenmektedir.
 • TOFAŞ bünyesinde geliştirilen geri dönüştürülmüş malzemeler ile birlikte üretilen parçaların araç üzerinde kullanılmasıyla daha hafif ve çevre dostu araçların ihracatında artış olması beklenmektedir.

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

 • Projenin çevrecilik ve döngüsel ekonomi ile ilgili kapsamı kamu sektörü faydasına yönlendirilebilir ve yeni projelerin geliştirilmesini tetikleyebilir.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

 • Yapay zeka kontrol algoritmalarının geliştirilmesi sürecinde bu konuda Farplas'ın yetkinlerini artırması ve bu yetkinliklerin üretim sahası ile ilgili başka alanlarda kullanılması beklenmektedir.
 • TOFAŞ bünyesinde mevcut parça tasarımları ve test yetkinliklerinin geri dönüştürülmüş malzemeler ile parça tasarımı ve testlerinin yapılması ile tasarım, test ve üretim mühendislik yetkinliklerinin artırılması beklenmektedir.
 • Farplas bünyesinde bir ilk olacak olan enjeksiyon makinelerinde anlık malzeme ve üretim analizi yetkinlikleri gelişecektir.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

 • Farplas ve TOFAŞ bünyesinde bulunan uzmanların yeni malzeme geliştirme, geri dönüşüm, tekrar kullanım, geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı konularında yetkinlik ve tecrübeleri gelişecektir.
 • Proje kapsamında çalışan malzeme, proses, tasarım-analiz ve veri mühendisleri mesleklerini küresel megatrendler olan yapay zeka, döngüsel ekonomi ve çevreci elektromobilitiye yönelik yetkinlikler geliştirecek şekilde icra edeceklerdir.

BAŞARI HİKAYELERİ