Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Ağustos 2016-31 Ağustos 2018

Koordinatör

ERTICO Akıllı Ulaşım Sistemleri (ERTICO)

Bütçe

5.5 Milyon Avro

Türk Ortaklar

Ford Otosan, Okan Üniversitesi

Desteklendiği Program ve Alan
İklim, Enerji ve Mobilite
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

ufuk_avrupa

optiTruck projesi ile güç aktarma organı kontrolleri ve kalibrasyonlarının kestirimci modellenmesi ile yakıt tüketiminin eniyilenmesi hedeflenmektedir. Başlangıç ve Bitiş...

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

  • Kamyonlarda yakıt tüketiminin eniyilenmesi
  • Kamyonlar için güç aktarma organlarının geliştirilmesi
  • Euro VI standartlarına göre enerji verimliliğinde artış
  • Küresel ölçekte güç aktarma organları kontrollerinin akıllı ulaşım sistemleri ile birleştirilmesi
  • Farklı durumlar ve senaryolar için gerçek trafik şartlarında denemeler

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Küresel trendler bulut veri kaynakları, otonom ve akıllı sürüş sistemleri, ileri hesaplama, modelleme ve benzetim yönünde ilerlemektedir. OptiTruck projesi temelde kapsayıcı değerlendirme ve metodoloji geliştirilmesi yoluyla ağır vasıta sürüş kontrol sistemleri ve akıllı ulaşım sistemlerinin bütünleştirilmesi ana amacına küresel ölçekte yayılım yoluyla hizmet edecektir.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

  • Ağır yük vasıtaları için inovatif güç aktarma organlarının akıllı ulaşım sistemleriyle bütünleştirilmesi
  • Gerçek hayat koşullarını göz önünde bulunduran sürüş testleri. Yol topografyası, trafik durumu, ulaşımın hangi amaçla kullanıldığı, araç konfigürasyonları
  • Gerçek trafik koşullarında testten önce bulut tabanlı veri yüksek performanslı hesaplama araçları kullanımıyla modelleme ve benzetim
  • Güç aktarma organları ve kalibrasyon yoluyla yakıt tüketimi eniyilemesi

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

OptiTruck projesi kapsamında akıllı ulaşım sistemlerinin ve güç aktarma organları kontrol mekanizmalarının ağır vasıta araçlara uygulanması geliştirilecektir. OptiTruck çıktılarının belirgin hale gelmesi ile birlikte ulusal araştırma alanına ağır vasıta araç zekası ve güç aktarma organı üzerinde inovasyon ve teknoloji geliştirme ekseninde ciddi katkılar eklenecektir.

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Ağır vasıta araçlarda akıllı ulaşım sistemleri uygulamaları ve yenilikçi güç aktarma organları çözümlerinin Türkiye’nin ve Türk paydaşların (Ford Otosan ve Okan Üniversitesi) ihracatını artıracağı düşünülmektedir. Bu açıdan OptiTruck projesi Çerçeve Programlar’ın bir çıktısı olarak Türkiye’nin cari açığını azaltmadaki potansiyel etkisi gösterilebilir. İleride bu tip teknolojilerin yaygınlaşmasından önce sahip olmanın ilerideki bağımlılığı azaltacağı öngörülebilir.

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

OptiTruck projesinin kamusal alana en önemli katkıları arasında özellikle akıllı ulaşım sistemleri yer almakta ve sadece ağır vasıtalar özelinde değil diğer tüm ulaşım modlarını ve tüm araç tiplerini kapsayan akıllı ulaşım sistemlerine olan yönelişi de kapsamaktadır. Bunun haricinde akıllı ulaşım sistemleri geniş bir alan olmakla beraber altyapıları, trafik yönetimini ve en önemlisi akıllı araçları kapsamaktadır. Tüm bunlar kamu alanı ve kamu hizmetleri manasında faydalı görülmektedir.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

Ford Otosan ve Okan Üniversitesi sırasıyla ileri güç aktarma organı geliştirilmesi ve akıllı otomotiv teknolojileri yetenekleri kazanacaklardır. Güç aktarma organları teknolojileri ve akıllı ulaşım sistemleri çatısı altında demonstrasyon ve geniş değerlendirme içeren karşılaştırılmalı metodoloji geliştirilmesi, gerçek zamanlı bulut veri, modellem – benzetim, yüksek performanslı hesaplama OptiTruck projesinden beklenen profesyonel yetenekler arasında gösterilebilir.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Ford Otosan yakıt verimli güç aktarma organları konusunda eski tecrübelerinin üzerine mühendislerinin ve teknisyenlerinin kapasitelerini geliştirmeleri beklenmektedir.

Okan Üniversitesi araştırmacılarının uzmanlıkları ise, daha önceden binek araçlar özelinde var olanın üzerine ağır vasıtalar konusunda da artarak gidecektir.

BAŞARI HİKAYELERİ