Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Ekim 2019-30 Nisan 2023

Koordinatör

FUNDACION CIRCE CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS Y CONSUMOS ENERGETICOS

Bütçe

€ 15 454 951,88

Türk Ortaklar

SISTEM TEKNIK ENDUSTRIYEL FIRINLARLIMITED SIRKETI, ASAS ALUMINYUM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

Desteklendiği Program ve Alan
Dijital, Endüstri ve Uzay
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

Proje İnternet Sitesi
https://retrofeed.eu/
retrofeed

Döngüsel ekonominin arkasındaki fikir, geri dönüşüm ve yeniden üretim gibi eylemlerle malzemeleri mümkün olduğunca uzun süre kullanımda tutmaktır. Bu doğrultuda hareket eden, AB tarafından finanse edilen RETROFEED projesi, proses endüstrilerinde biyo-tabanlı ve döngüsel hammaddeleri artıracaktır. Bunu, temel ekipmanı güçlendirerek ve gelişmiş bir izleme ve kontrol sisteminin uygulanmasıyla yapacaktır. Üretim zinciriyle ilgili olarak proje, tesis operatörlerine bir karar destek sistemi (decision support system (DSS)) de sağlayacaktır. Bu proje, kaynak verimliliğinde ortalama %22 ve enerji verimliliğinde %19'luk bir artışa ulaşma potansiyeline sahip beş kaynak ve enerji yoğun sektörde (seramik, çimento, alüminyum, çelik ve tarım kimyası) gösterilecek ve bunun sonucunda da maliyetlerde ve sera gazı emisyonlarında sırasıyla 9,3 M€ ve 135 kton CO2 azalma olacaktır. 

RETROFEED projesi, farklı güçlendirme çözümleri sürecinde etkinin teşhisini gerçekleştirebilecek bir karar destek sistemi ile tamamlanacak olan kaynak ve enerji yoğun endüstrilerde güçlendirme yapılmasını destekleyecek bir metodoloji geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu karar destek sistemi, sürecin değiştirilmesinden sonra da çalışmaya devam edecektir. Böylece üretim zincirinde RETROFEED içinde tanımlanan bir dizi temel göstergeyi analiz ederek, artan hammadde değişkenliği altında sürecin işleyişini kolaylaştırabilecektir. 

RETROFEED konsorsiyumu, güçlü endüstriyel katılımdan oluşmaktadır: 5'i son kullanıcı olmak üzere 9 büyük firma, teknoloji sağlayıcı olarak 4 KOBİ. RETROFEED ile ilgili özel yatırım, projenin yürütülmesi boyunca 7M€'nun üzerindedir. Son olarak, RETROFEED'in yalnızca ilgili teknolojilerde ve göstericilerde teknolojik gelişmelere olanak sağlaması değil, aynı zamanda yeni standartların, düzenlemelerin, eğitim programlarının geliştirilmesine ve endüstriyel süreçlerin uyarlanması ve sertifikalandırılmasına katkıda bulunması ve böylece AB endüstrisinde proje sonuçlarının tekrarlanmasını kolaylaştırması beklenmektedir. 

Referans: https://cordis.europa.eu/project/id/869939

Anahtar Kelimeler: biyo-bazlı ve döngüsel hammadde, kaynak verimliliği,  enerji verimliliği

success-stories

 

BAŞARI HİKAYELERİ