Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Nisan 2021-30 Nisan 2024

Koordinatör

İzmir Ekonomi Üniversitesi

Bütçe

€3,194,843.75

Türk Ortaklar

İzmir Ekonomi Üniversitesi

Desteklendiği Program ve Alan
İklim, Enerji ve Mobilite
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

Proje İnternet Sitesi
https://dialoguesproject.eu/
basari-hikayeleri

DIALOGUES, vatandaşların enerji geçişinde merkezi bir rol üstlenmelerini sağlayan enerji vatandaşlığına (energy citizenship) ilişkin operasyonel araştırmalarla Enerji Birliği'ni destekleyecektir. 

Bu hedefe ulaşmak için proje, kapsayıcı enerji vatandaşlığının ortaya çıkmasına izin veren çerçeveleri, ortamları, politikaları ve kurumları belirleyerek bunları operasyonel hale getirecek, bağlamsallaştıracak, ölçecek ve destekleyecektir. 

DIALOGUES'ın ana odak noktası, düşük gelirli haneler, enerji yoksulları ve etnik azınlıklar gibi şu anda enerji geçişinin sınırlarında bulunan grupların bakış açılarını içeren enerji vatandaşlığı ilkelerini ortak bir çalışma ile ortaya koymaktır.

DIALOGUES ayrıca 8 ülkedeki yeni Yurttaş Eylem Laboratuvarları (Citizen Action Labs) aracılığıyla açık inovasyon ve araştırma sürecinin ortak tasarımına ışık tutan, test edilmiş disiplinler arası teknikleri de kullanacaktır. 

DIALOGUES projesinin analiz aşamalarında politika yapıcılar, yerel/bölgesel ve ulusal/uluslar üstü topluluk ve aktörler gibi paydaşlar, ortak yaratıcı çalıştaylar ve politika özetleri aracılığıyla dahil edilecektir. Önde gelen enerji uzmanları, araştırma merkezleri ve kurumları, yerel yönetimler, şehir ağları ve STK'lardan oluşan bir Politika Danışma Grubu, tüm jeopolitik düzeylerde maksimum etkiyi sağlamak için DIALOGUES araştırma sürecine katkıda bulunacaklardır. Proje, kapsamında ayrıca, üretilen bilginin, en iyi uygulamaların ve karşılaştırmalı analizlerin paylaşımı için Kanada da dahil olmak üzere 13 ülkedeki 72 destekleyici kuruluşla derin, çok taraflı bilgi alışverişlerinde bulunulacaktır.

Politika yapıcılar ve araştırmacılar için DIALOGUES, enerji vatandaşlığı fikrini eyleme geçirilebilir politika iç görüleri, uygulamalı araştırma araçları ve vatandaş odaklı enerji araştırması için birleştirici bir teori sunan operasyonel bir konsepte taşıyacaktır. Proje, enerji vatandaşlığının farklı çerçevelerde ne ölçüde geliştiğini ve uygulandığını ölçen KPI’lar geliştirecek, politika yapıcılara destek olacak bir Karar Destek Sistemi ile enerji vatandaşlığı ile ilgili kavramları haritalayan ve tüm proje verilerini ve sonuçlarını birbirine bağlayan bir Bilgi Platformu geliştirecektir. 

Anahtar Kelimeler: Enerji davranışı, enerji vatandaşlığı, enerji geçişi, enerji birliği

BAŞARI HİKAYELERİ