Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Ocak 2021-30 Haziran 2023

Koordinatör

FEV Europe GmbH

Bütçe

Toplam: €24.986.680 , Ford Otosan: €1.661.537

Türk Ortaklar

Ford Otomotiv San. A.Ş

Desteklendiği Program ve Alan
İklim, Enerji ve Mobilite
Desteklendiği Çerçeve Program

7. Çerçeve Programı

Proje İnternet Sitesi
https://h2020-longrun.eu
longrun

Ağır hizmet tipi kamyon ve otobüsler için verimli ve çevre dostu UZUN mesafeli güç aktarma organlarının geliştirilmesi. LONGRUN projesi, %10 enerji tasarrufu (TtW), %30 daha düşük emisyonlu egzoz (NOx, CO ve diğerleri) ve %50 Termal Verimlilik ile farklı motorlar, aktarma organları ve araçlar geliştirilmesine katkıda bulunacaktır.

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

LONGRUN projesi, bir dizi yenilik ve uygulama geliştirmektedir. Başlıca ağır hizmet araçları için CO2 emisyon standartlarının revizyonu kapsamında yeni bir teknoloji yol haritası yayınlamak üzere önde gelen kamyon ve otobüs OEM'lerini (araç üretici) ve bunların tedarikçilerini ve araştırma ortaklarını bir araya getirmektedir. Projenin diğer bir amacı 2022'de en güncel ve doğrulanmış sonuçlarla karar vermeyi desteklemek ve gelecekteki politikalar için önerilerde bulunmaktır. OEM, tedarikçiler, mühendislik firmaları ve üniversitelerin dahil olduğu 30 partnerli konsorsiyumda yüksek verimli alternatif yakıtlı motorlar, hibrit aktarma organları, elektro-hibrit sürücüler, elektrik motorları, akıllı yan sistemler, enerji geri kazanımı ve depolama cihazları ve güç elektroniği dahil olmak üzere birçok teknik alt sistemler ve bileşenleri geliştirilecektir. Ford Otosan proje kapsamında, F-Max çekici serisi araçları için yeni bir elektrifikasyon konsepti geliştirmektedir. Konsept Çalışması için Gereksinimler ve Hedef Tanımı ile başlayan süreçte, geliştirilecek elektrikli aks donanımlı çekici detaylı tasarım, Yerleşim çalışması ve Simülasyon
yapılmaktadır. Çekici kamyonun elektirkli aks ile optimum Hibridizasyonu için Kontrol Sistemi ve Öngörülü Hibrit Enerji Yönetim sistemi konsepti geliştirilecektir. Proje sonunda Araç Entegrasyonu ve demonstrasyonu özel bir F-Max çekici üzerinde olacaktır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

30 ortaklı bu proje sayesinde, fosil bazlı yakıtlardan alternatif ve yenilenebilir yakıtlara geçişi hızlandıracak ve Avrupa'da fosil bazlı CO2 ve hava kirletici emisyonlarında güçlü bir azalma sağlayacaktır. Elektrikli ve hibrit elektrikli ağır ticari araçların geliştirilmesi ve yol testlerinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

ısı geri kazanımı veya hibrit araç teknolojileri kullanarak ek enerji tasarrufu sağlayan alternatif ve yenilenebilir yakıtlar kullanmak. Küresel ısınma potansiyeli yüksek olan emisyonların, toplam CO2 eşdeğeri emisyon hedefinde ve buna göre tasarlanan VECTO'da dikkate alınması gerekecek Hesaplanan araç seviyesi VECTO sonuçlarında, 2018 yılı sınıfının en iyisi konvansiyonel araca göre en az %10 toplam enerji tasarrufu validasyonu NOx, CO ve hidrokarbonlarda %30 azalma Regülasyona tabii olmayan bileşenlerin azaltılması Içten yanmalı motor performansı, %50'lik bir termal verimlilik hedefine ulaşmak için daha da geliştirilecektir. Farklı kombinasyonlar için optimize edilmiş yeni motorlarda CO2 emisyonlarının azaltılması VECTO'da ihtiyaç duyulan simülasyon metodolojilerinin uygulanması.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

LONGRUN çıktıları ile birlikte ulusal politikalarımızda ağır vasıta elektrifikasyonu ve uzun yolda enerji tüketiminin azaltılması yönünde teknik/teknolojik geliştirmeler ekseninde katkılar eklenecektir.

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Proje seri üretim sürecini kapsamamakla beraber, geliştirilecek elektrikli aks sisteminin yurtiçinde geliştirilmesi ve ileride yurtdışından hazır alınmak yerine kullanılma potansiyeli bulunmaktadır.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

LONGRUN projesi kapsamında Ford Otosan'da ilk kez elektrikli aks geliştirmesi yapılacaktır.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Ford Otosan elektrikli güç aktarma organları konusunda yeni tecrübeler kazanırken, mühendislerinin ve teknisyenlerinin kapasitelerini geliştirmeleri beklenmektedir. Horizon projelerinin sağladığı, uluslararası düzeyde aranan ve kabul gören, yüksek bilgi seviyesinde mühendislik çalışmalarında işbirliği kültürü içinde çalışmaya alışmış mühendislik ekiplerinin gelişmesi en büyük katkı olmaktadır.

Broşür için tıklayınız.

BAŞARI HİKAYELERİ