Başlangıç ve Bitiş Tarihi

07 Ocak 2015-01 Aralık 2015

Koordinatör

Vispera Bilgi Teknolojileri Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.

Bütçe

50.000 Avro

Türk Ortaklar

Vispera Bilgi Teknolojileri Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.

Desteklendiği Program ve Alan
Avrupa Yenilik Konseyi (EIC)
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

ufuk_avrupa

V4RETAIL projesi kapsamında geliştirilen otomatik ürün tanıma ve sayfa sistemi ile toptancı firmaların ürün denetim verimliliğinin artırılması, ürün tanıma ve sayma sürecine nesnellik getirerek...

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

V4RETAIL projesi kapsamında geliştirilen otomatik ürün tanıma ve sayfa sistemi ile toptancı firmaların ürün denetim verimliliğinin artırılması, ürün tanıma ve sayma sürecine nesnellik getirerek insan hatalarının en aza indirilmesi, toptancı firmaların iş süreçlerinde iyileşme ve ekonomik kazanım sağlaması amaçlandı.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Perakende satış noktalarında sergilenen paketli ürünlerin bulunurluklarının takibi, sektörün en önemli sorunlarından biri haline geldi. Stok bitmesi / fazlalığı gibi sıkıntılar,yerleşimin planlanan raf düzenine uymaması gibi sorunlar,perakende operasyonlarının sağlıklı bir şekilde yürümesini engelliyor. Bu proje ile bu sıkıntıların çözüme ulaştırılması hedeflenmektedir.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Proje; imge özniteliklerini önceden hesaplanan ürün öznitelikleri ile karşılaştırmak için geliştirilen hiyerarşik görsel sözlük tabanlı yöntem, yüksek sayıda SKU içeren karmaşık raf sahnelerinde başarılı bir şekilde çalışıyor. Ortak sahne özelliklerini bütün olarak değerlendirerek yanıltıcı eşlemeler engellenirken, paralel olarak da öznitelik eşlemelerinden SKU poz uzayına genelleştirilmiş Hough dönüşümü ile bütünsel bir yaklaşım geliştirilerek ürün tespitinin daha sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi sağlandı. Raf ürünlerinin planogram adı verilen belli bir plan kapsamında yerleştirildiği bilgisi kullanılarak, Bayes yaklaşımı ile sahne modeli oluşturularak bağlam bilgisinin tanıma performansı yükseltildi.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

Toptancı firmaların iş süreçlerinde iyileşme ve ekonomik kazanım sağlaması

BAŞARI HİKAYELERİ