Koordinatör

TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü

Bütçe

884.450 Avro

Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

Projenin CORDIS Linki
CORDIS
Proje İnternet Sitesi
PhenolAcTwin
PhenolAcTwin - TÜBİTAK MAM  MRC Twinning

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

PhenolAcTwin projesinin amacı TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü’nün gıdalardaki polifenoller ve bunların biyoyararlılığı/biyoetkinliği konularında araştırma ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesidir. Bu kapsamda, polifenollerin moleküler tanımlanması, biyolojik aktivitelerinin belirlenmesi, in vivo - in vitro analizler, metabolomiks ve polifenollerin kardiyovasküler sistem üzerine etkilerinin araştırılması konularında kısa dönem eğitimler, yaz okulları, çalıştaylar, önde gelen diğer akademik kurumlara ve sanayi kuruluşlarına teknik ziyaretler, ortak yayınlar gibi pek çok etkinlik düzenlenecektir.

Proje kapsamında hedeflenen çıktılar:

  • Gıdaların sağlık üzerine etkileri konularında yetkinlik kazanılması
  • Lider kurumlarla yeni bilimsel ortaklıkların oluşturulması
  • Gıdalardaki polifenoller ve bunların biyoyararlılığı/biyoetkinliği konularında yeni analiz yöntemlerinin araştırılması ve geliştirilmesidir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Tüm dünyada olduğu gibi, Avrupa Birliği de “sağlıklı bir yaşam için sağlıklı beslenme” tematik alanına önem vermektedir. PhenolAcTwin projesinin gıdalardaki polifenolik maddeler ve bunların biyoyararlılık/biyoetkinliklerine odaklanmasıyla bu tematik alana katkı sağlaması ve bilim insanları, endüstri ve tüketiciler için pozitif etki yaratması hedeflenmektedir. Proje çıktıları, sağlıklı beslenme, aşırı kilo ve obezite ile mücadele konularında etkili ortaklıkların geliştirilmesine zemin oluşturacaktır. Ayrıca farkındalığın ve yeni çalışmaların artmasıyla birlikte sağlıklı ürünler geliştirilmesine ve bu yolla toplum sağlığına olumlu katkı sağlanacağı öngörülmektedir.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

PhenolAcTwin projesinin amacı gıdaların sağlık üzerine olan etkilerinin belirlenmesi ve bu konuda TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsünün araştırma ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesidir. Proje faaliyetleri hem TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü’ne hem de paydaşlarına karşılıklı yarar sağlayacaktır. Paydaşların ve özellikle KOBİ'lerin proje faaliyetlerine dâhil olmalarıyla gıda endüstrisinde, gıdaların sağlık üzerine etkisi ve yenilikçi sağlıklı gıda ürünlerinin geliştirilmesi konularında yeni fikirler ve görüşlerin ortaya çıkmasına zemin sağlayacaktır.

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Projenin ana amacı TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü’nün gıdalardaki polifenoller ve bunların biyoyararlılığı/biyoetkinliği konularında araştırma ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesidir. Kamu hizmetlerinin geliştirmesi kapsamında sadece TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü değil ilgili konularda çalışan tüm paydaşlara katkı sağlanması hedeflenmiştir.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

Projenin ana amacı TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü’nün gıdalardaki polifenoller ve bunların biyoyararlılığı/biyoetkinliği konularında araştırma ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesidir.

Proje çalışmalarıyla polifenollerin moleküler tanımlanması, biyolojik aktivitelerinin belirlenmesi, in vivo- in vitro analizler, metabolomiks ve polifenollerin kardiyovasküler sistem üzerine etkileri konusunda en güncel teknikler/yaklaşımlar kullanarak mesleki beceriler geliştirilecektir.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Projenin ana hedeflerinden birisi hem TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü hem de paydaş kurumlardaki insan kaynağının geliştirilmesidir. Bu kapsamda planlanan pek çok etkinlik planlanmıştır. Bu etkinliklerden bazıları; belirlenen konularda eğitimler alınması, teknik ziyaretler yapılması, kısa dönem araştırmacı değişimleri, yaz okulları (genç araştırmacıların teşvik edilmesi için), bilgilendirme günleri,  toplantılar, seminerler ve açık-kapı günleridir.

Projede, özellikle genç araştırmacıların kendilerini geliştirmeleri için verilen destekle gıdaların sağlık üzerine etkilerinin araştırılması konusunda uzman insan kaynağının geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.

BAŞARI HİKAYELERİ