Koordinatör

Koç Üniversitesi

Bütçe

898.840 Avro

Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

Projenin CORDIS Linki
CORDIS
Proje İnternet Sitesi
Social ComQuant
twinning social comquant koc university

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım


Dr. Erdem Yörük tarafından koordine edilen  ‘Social ComQuant’ isimli Twinning projesi kapsamında Koç Üniversitesi’nde hesaplamalı ve niceliksel sosyal bilimler (computational and quantitative social sciences) alanında çalışmalar düzenlenecektir.

Twinning projesi kapsamında "widening" ülkesindeki bir kurumun, önerilen alanlarda insan kapasitesini geliştirmek amacıyla Avrupa'nın önde gelen iki kurumuyla eşleştirilmesi planlanmaktadır. Bu çerçevesinde, Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Almanya'dan GESIS (Leibniz Sosyal Bilimler Enstitüsü) ve İtalya'dan ISI Vakfı ile beraber çalışacaktır.


Fon kapsamında üç yıl boyunca Koç Üniversitesi, GESIS ve ISI Vakfı tarafından çok sayıda yaz okulu, çalıştay, eğitim programı ve seminer düzenlenmesi planlanmaktadır. Hem öğrencileri hem de akademik personeli içerecek olan değişim programları kapsamında Koç Üniversitesi ve Türkiye'deki diğer akademik kuruluşların mensupları, GESIS ve ISI Vakfı'ndaki eğitim imkanlardan faydalanabilecektir. Koç Üniversitesi'nde Hesaplamalı Sosyal Bilimler Yüksek Lisans programı oluşturulması da gerçekleştirilmek istenen planlar arasında yer almaktadır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele


Hesaplamalı sosyal bilimler; sosyal bilimler alanında yapay zeka ve büyük-veri yöntemlerini kullanmaya, niceliksel sosyal bilimler ise istatistiksel yöntemleri kullanmaya dayalı alanlar olarak öne çıkmaktadır. Twinning projesi kapsamında, bu yöntemlerle tarih, sosyoloji, psikoloji ve ekonomi gibi alanlarda birçok başka sosyal bilimler çalışmasına kapı aralanmak istenmektedir. Ayrıca bahsi geçen yöntemler, gündeme gelen çeşitli küresel problemlerin analizinde de yükselen bir akım ve gereklilik olarak kendini göstermektedir. 2020 senesinin ana gündemi olan COVID-19 krizinin analiz ve yönetim sürecinde büyük-veri yöntemlerinden ve istatistiksel yöntemlerden ağırlıklı olarak faydalanılması bu bağlamdaki en güncel örneklerden biridir. Bu çerçevede, hesaplamalı sosyal bilimler alanının gelecekteki birçok benzer uluslararası krizin analiz, yönetim ve takip surecinde ekseriyetle önemli rol oynayacağı öngörülebilir. Twinning projesi ile birçok sosyal problemin analiz ve çözüm surecinde yer alabilecek insan gücünün yetiştirilmesi Soc ComQuant projesi ile elde edilecek esas sonuçlardan biridir.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı


Günümüzde sosyal bilimlerin geleceği hesaplamalı ve niceliksel yöntemler üzerine inşa edilirken, Türkiye'de bu alanda yapılan çalışmalar kısıtlı olarak gerçekleşmektedir. Twinning projesi ile Koç Üniversitesi ve Türkiye'deki diğer akademik kuruluşlar, GESIS ve ISI ile iş birliği çerçevesinde, hesaplamalı ve niceliksel sosyal bilimler alanlarında, öğretim üyeleri, doktora sonrası araştırmacıları, doktora öğrencileri, yüksek lisans ve lisans öğrencilerini yetiştirebilmiş olmayı hedeflemektedir.  Lisans seviyesinden itibaren bu yöntemleri öğrenen öğrencilerin de sosyal bilimlerin geleceğinin inşasına katkıda bulunabilmesi beklenmektedir.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Akademik olarak mesleki ve profesyonel yeteneklerin geliştirilmesinin ve insan kaynağının arttırılmasının yansıra, bu proje kapsamında Koç Üniversitesi’nin Proje Ofisi ekibi, GESIS ve ISI Vakfı’ndaki proje ekipleri ile beraber çalışacaklardır.  Bu vesile ile gelecekteki projelerde kullanılıp geliştirilebilecek, uluslararası ölçekli ve büyük bütçeli bir projenin ortaklaşa yürütülmesi üzerine karşılıklı bir ‘know-how’ (teknik uzmanlık) değişiminde bulunulacaklardır.
 

BAŞARI HİKAYELERİ