Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Kasım 2020-30 Kasım 2023

Koordinatör

KONYA TEKNIK UNIVERSITESI

Bütçe

€ 9 388 786,25

Türk Ortaklar

KONYA TEKNIK UNIVERSITESI, ERAK GIYIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, ULUDAG CEVRE TEKNOLOJILERI ARGE MERKEZI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

Desteklendiği Program ve Alan
Dijital, Endüstri ve Uzay
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

Proje İnternet Sitesi
https://waste2fresh.eu/
waste2fresh

Tekstil endüstrisinde çok miktarda su kullanılmaktadır. Su, hammaddeleri temizlemek ve tekstil boyama prosesindeki farklı adımlar için kullanılır. Bu endüstri aynı zamanda çeşitli kimyasallar ve boyalar içeren büyük bir atık su üreticisidir. Endüstride tatlı su kullanımını azaltmak için AB tarafından finanse edilen Waste2Fresh projesi, atık suyun toplandığı, geri dönüştürüldüğü ve tekrar kullanıldığı tekstil üretim fabrikaları için kapalı döngü bir süreç geliştirecektir. Proje, yeni ve inovatif katalitik bozunma yaklaşımlarını oldukça seçici ayırma ve ekstraksiyon teknikleriyle bütünleştirecektir. Waste2Fresh projesindeki amaç, sıfıra yakın deşarj ve tatlı su kaynaklarının mevcut kullanımının azaltılmasıdır. Proje, bu sistemin önemli çevresel kazanımlarla sonuçlanmasını beklemektedir.

waste2fresh-gorsel-1.png

Waste2Fresh önerisi, tatlı su kaynaklarının kıtlığını ve tatlı suyun ana kullanıcıları olan enerji yoğun endüstriler (örneğin işleme, yıkama, seyreltme, ısıtma, soğutma ve ürünlerin taşınması için) tarafından kötüleşen su kirliliği sorunlarını ele almaktadır. Küresel endüstriyel su kirliliğinin %20'si tekstil üretiminden kaynaklanmaktadır. Enerji yoğun endüstrilerde suyu geri dönüştürmek ve endüstriyel süreçlerde kapalı döngüler oluşturmak için çığır açan yeniliklere ihtiyaç bulunmaktadır. Avrupa Komisyonu'na göre, bu tür “kapalı döngüler, Su Çerçeve Direktifinde belirtildiği gibi, tatlı su kullanımını önemli ölçüde azaltacak ve ilgili AB su toplama alanlarında su kullanılabilirliğini iyileştirecektir.

waste2fresh-gorsel-2_0.png

Waste2Fresh, ERAK Denim Fabrikası gibi tekstil üretim fabrikalarından gelen atık sular için kapalı döngü bir geri dönüşüm sistemi geliştirerek ve demonstre ederek (TRL 7'ye) yukarıdaki zorlukları ve endüstri ihtiyaçlarını karşılamayı önermektedir. Waste2Fresh sistemi, sıfıra yakın deşarj sağlayan; mevcut tatlı su kaynaklarının kullanımını azaltan; su, enerji ve diğer kaynakların ( organikler, tuzlar ve ağır metaller) geri kazanımını önemli ölçüde artıran kapalı bir döngü sistemi sağlamak için son derece seçici ayırma ve ekstraksiyon teknikleri ile yeni ve inovatif katalitik bozunma yaklaşımlarını entegre edecektir. Böylelikle bu alandaki en son teknolojiye kıyasla, kaynak ve su verimliliğinde %30'luk bir artış hedeflenmektedir. Waste2Fresh sistemi, nihayetinde AB ve küresel çevresel ayak izlerine karşı ağırlıklı olarak önemli çevresel kazanımlara yol açacaktır.

Referans: https://cordis.europa.eu/project/id/958491

Anahtar Kelimeler: tekstil endüstrisi, kapalı döngü prosesi, atık su, suyu geri dönüştürme, enerji yoğun endüstriler

waste2fresh-gorsel-3_0.png

 

BAŞARI HİKAYELERİ