Koordinatör

Koç Üniversitesi

Bütçe

2.499.938 Avro

Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

Projenin CORDIS Linki
CORDIS
Proje İnternet Sitesi
TIREX
ERA-Chair Koc University

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Organ nakli, ileri organ yetmezliği olan hastaların hem yaşam süresini hem de yaşam kalitesini arttıran önemli bir tedavi seçeneğidir. Son yıllarda en çok gelişim gösteren tıp alanlarından biri olmasına karşın, immünolojik olarak yüksek riskli hastaların transplantasyonu, organ vericisi ve alıcı arasındaki immünolojik uyumsuzluk gibi çözülmesi gereken çok önemli problemler mevcuttur. Maalesef halen sadece Avrupa'da her gün on sekiz kişi organ nakli için beklerken hayatını kaybetmektedir.

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Projenin amacı Koç Üniversitesi Organ Nakli İmmünolojisi Araştırma Mükemmeliyet Merkezi'nin (TIREX) kurulmasıyla Koç Üniversitesini organ nakli immünolojisi alanında araştırma, geliştirme ve inovasyon faaliyetlerinde ülkemizde ve bölgede lider konuma getirmektir. Merkez ve merkezin bünyesinde yer alacak Organ Nakli İmmünolojisi Laboratuvarı'nın araştırma konuları arasında, organ işlevselliğini eski haline getirme ve nakil öncesi hücre ölümü ve bağışıklık sistemi saldırısına karşı direncini geliştirme amaçlı yeni teknikler ve tedaviler, nakil sonrası bakım, immünolojik takip ve nakil hastalarında sensitizasyonun önlenmesi, organ nakli için risk teşkil eden sensitize hastalarda organ naklini mümkün kılacak güvenilir tedavilerin geliştirilmesi yer alacaktır.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Merkezde ayrıca; araştırma etiği, fikri mülkiyet, ticarileştirme ve girişimcilik konularını ele alan ticarileştirme beceri eğitimi verilecektir. İyi eğitilmiş lisans ve lisansüstü öğrencileri, Türkiye'nin küresel bilgi tabanlı rekabet gücünün geliştirilmesine katkıda bulunacak, Türkiye'de sağlık sektörünün gelişimini ve sürdürülebilirliğini sağlamaya hizmet edecektir. 

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Hem AB üye ülkelerinde hem de dünyada organ nakillerinin yönetimi için ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetlere olan talep sürekli artmakta ve Organ Nakli İmmünoloji Laboratuvarlarına giderek artan bir oranda ihtiyaç duyulmaktadır. Küresel organ nakli pazar büyüklüğünün 2016 yılında 23,5 milyar dolar olduğu tahmin edilmekte ve 2025 yılına kadar 51,0 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Organ nakli hizmetinin önümüzdeki yıllarda önemli bir hızda büyümesi, nakil immünoloji hizmetleri ve ürünleri de dahil olmak üzere birbirine bağlı pazarların da büyümesine yol açacaktır. Örneğin, HLA tiplendirme pazarının 2017-2021 döneminde %9'dan fazla büyümesi beklenmektedir. HLA tiplendirme test talebi de nakil için artan talep ve artan organ yetmezliği sıklığına bağlı olarak önemli ölçüde artacaktır. Benzer şekilde, yeni nesil immünosüpresif ilaçların geliştirilmesi ve bu pazarın da 2020'de 4.4 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Avrupa ve küresel ölçeğin dışında, Türkiye'de de bu hizmet ve ürünlere yüksek talep vardır. Türkiye Organ Nakli Koordinatörleri Derneği'ne göre, Türkiye canlı vericiden böbrek ve karaciğer naklinde dünyanın ilk üç ülkesi arasında yer almaktadır. Halen bu alanda kullanılan ürünlerin büyük bir kısmı ithal edilmekte ve sosyal güvenlik sistemi ve kamu maliyesi üzerinde baskı oluşturmaktadır.

Proje kapsamında yurtiçi hizmet ve ürün ihtiyacının daha fazla oranda yerli üretimle karşılanması hedeflenmektedir. Yerli üretimle beraber ülkemizde ve çevre ülkelerde daha çok organ nakli merkezinin ileri ve detaylı immünolojik testlere ulaşımı sağlanacak, bu testlerin tarama ve takipte rutin kullanıma girmesi ile organ nakillerinin kısa ve uzun dönem başarı oranları artacaktır. Bunun ötesinde TIREX, Türkiye ve Avrupa'daki sağlık hizmeti sağlayıcılarının ve organ nakli merkezlerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir dizi yüksek kaliteli ve yenilikçi biyomedikal hizmet ve ürün sunmayı da amaçlamaktadır. Daha başarılı organ nakillerinin sağlanması için araştırmalarımızdan elde edilen çıktılarla geliştirilecek yeni biyomarker kitlerin üniversite-sanayi işbirliği ile ticarileştirilmesi, Türkiye'nin ekonomik gelişimini destekleyecek ve uluslararası rekabet gücünü artıracaktır. Bu aynı zamanda endüstrinin gelecekteki araştırma faaliyetlerini “finanse etme” ve immünoloji araştırmalarında “sürdürülebilirlik” potansiyelini ortaya çıkarmaya da yardımcı olacaktır. Araştırma sonuçlarımızın paylaşılması ülkemizdeki bilimsel ilerlemeyi hızlandıracaktır. Tüm bu faaliyetlerin ulusal teknoloji bilgi birikimine, ekonomiye ve sosyal yaşama katkıda bulunması beklenmektedir.

 

BAŞARI HİKAYELERİ