Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Şubat 2020-28 Şubat 2023

Koordinatör

HVL - HOGSKULEN PA VESTLANDET (WESTERN NORWAY UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES)

Bütçe

€999,912.50

Türk Ortaklar

İzmir Ekonomi Üniversitesi

Desteklendiği Program ve Alan
İklim, Enerji ve Mobilite
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

Proje İnternet Sitesi
https://www.eeradata.eu/
eera data

Şeffaf, yeniden kullanılabilir ve entegre enerji verileri, toplumun sürdürülebilir enerji geçişi yollarını seçmesini, izlemesini ve uygulamasını kolaylaştıracaktır. Bu veriler değişimin sahiplenmesi için sadece bir ön koşul değil, aynı zamanda endüstriyel ve sosyal inovasyon için büyük bir potansiyel sunar. Ancak enerji veri tabanlarının çoğu, hali hazırda bu amaca uygun değildir. 

EERAdata projesi, enerji alanında bir FAIR ve açık veri ekosistemi geliştirmeyi, test etmeyi ve uygulamayı amaçlamaktadır. FAIR, F-bulunabilir, A-erişilebilir, I-birlikte çalışabilir ve R-yeniden kullanılabilir anlamına gelmektedir. AB tarafından finanse edilen EERAData projesi, verileri üreten ve kullanan topluluğu amaca uygun veri uygulamalarına yönlendirmek için bir veri sorumluları havuzu oluşturmayı da amaçlamaktadır.

Düşük karbonlu ve sürdürülebilir enerji sistemlerine geçişin disiplinler arası ve karmaşık verilerin entegrasyonunu gerektirmektedir. Veri tabanlarının çoğu, insanlar ve makineler tarafından gelişmiş analitik araçların uygulanması için uygun değildir ve bu, gelişmiş ICT çözümlerinden kaynaklanan fırsatların kaçırılmasına neden olur. Bu doğrultuda EERAdata projesi, sadece fiziksel ve teknik özellikleri değil, aynı zamanda sosyo-ekonomik ve çevresel özellikleri de hesaba katan bir yaklaşım izlemektedir. 

EERAdata projesinin odağında olan FAIR veri ve meta veriler, enerji verilerinin şeffaf ve entegre yönetimi, toplumun sürdürülebilir enerji geçiş yollarını seçmesi, izlemesi ve uygulaması ve ilgili endüstrilerin (özellikle enerji sektörü) yenilikçiliği için temel bileşenlerdendir. Bu nedenle, veri tabanlarının açık ve FAIR veri ilkelerine (bulunabilirlik, erişilebilirlik, birlikte çalışabilirlik, yeniden kullanılabilirlik) bağlı kalması gerekir. Ancak, FAIR ve açık veri yönetimine yönelik kavramlar ve altyapılar şu anda düşük karbonlu enerji araştırmalarında gerektiği şekilde uygulanmamaktadır.

EERAData'nın genel amacı, bir FAIR ve açık veri ekosistemi geliştirmek, keşfetmek ve test etmektir. Bu yeni veri altyapısı, bir dizi çalıştayda enerji araştırma topluluğunun geniş katılımıyla oluşturulmuştur ve veriye dayalı düşük karbonlu enerji araştırmalarının temel yönlerini kapsamatadır. EERAdata ayrıca enerji verilerine tek tip ve kesintisiz erişim için açık bir platform geliştirecek ve araştırmacılar, kullanıcılar ve ilgili sektörler için FAIR ve açık veri uygulamalarına doğru zihinsel bir değişimi kolaylaştıracak bir uzmanlar ve veri görevlileri havuzu oluşturacaktır. 

Kilit bir unsur, EERAdata'nın ulusal girişimler, Avrupa Açık Bilim Bulutu (EOSC), Araştırma Verileri İttifakı (RDA) ve benzerlerine aktif olarak bağlanmasıdır. Bu şekilde proje, büyük ölçekli FAIR ve açık enerji verilerinin beklentilerini keşfetmek ve bunlara yönelik uygulamalar için kritik bir kütle oluşturur.

Anahtar Kelimeler: Veri, meta-veri, açık veri, FAIR, enerji verisi, veri tabanı, platform

BAŞARI HİKAYELERİ