Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Mayıs 2015-01 Şubat 2017

Koordinatör

Floteks Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş

Bütçe

1.2 Milyon Avro

Türk Ortaklar

Floteks Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Desteklendiği Program ve Alan
Avrupa Yenilik Konseyi (EIC)
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

ufuk_avrupa

LEAKFREE Projesi, tüm otomotiv firmalarınca kabul görerek endüstri standardı haline gelecek, fiyatı uygun, insandan bağımsız, sürekli bilgisayar kaydı altına alınabilen bir sızıntı kontrol...

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Proje, deniz altında balık seslerinin uzaktan duyulmasına yarayan ‘Hydrophone’ların, geliştirilen bir algoritma sayesinde hava kabarcığı sesini duyması tekniğine dayanır. Proje ile hava kabarcıklarının Akustik Emisyonu konusunda bilimsel veriler elde edilir, analizi yapılır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Araç yakıt depoları, %100 sızıntı kontrollü olarak ana sanayiye gönderilir. Endüstri standardı, kontrollerin insana bağımlı olarak yapılmasını kabullenmiştir. Oysa hayati risk taşıyabilecek bir kontrolün otomatik ve kayıt altına alınabilir bir yöntemle yapılması önemlidir.Proje, otomotiv sanayine yeni bir standart getirme hedefindedir. Standardın kabulü durumunda küresel pazarda satışı da kolaylıkla gerçekleşecektir.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Proje, «Endüstri 4.0» hedefleri ile uyumludur. Zira, otomobil üreticileri yakıt tasarrufu sağlamak amacıyla plastik parça kullanmaktadırlar. Geliştirilen teknoloji ile plastik parça kullanımına bağlı olarak artan sızıntı riskinin azaltılması ve bu sayede de önemli ölçüde verimlilik artışı sağlanacaktır. 

BAŞARI HİKAYELERİ