Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Ocak 2012-28 Şubat 2018

Koordinatör

CIRCE (İspanya)

Bütçe

9.5 Milyon Avro

Türk Ortaklar

Özyeğin Üniversitesi, Fiba Grup, BDesign

Desteklendiği Program ve Alan
İklim, Enerji ve Mobilite
Desteklendiği Çerçeve Program

7. Çerçeve Programı

Proje İnternet Sitesi
Need4b
ufuk_avrupa

NEED4B projesinin ana amacı, az enerji tüketen yeni binalar tasarlamak, inşaa etmek ve işletmek için herkese açık ve kolay tekrarlanabilir bir metodoloji geliştirmek ve bunun için gerekli olan...

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Mühendislik ve mimarlık disiplinleri arasında kapsamlı ve entegre bir işbirliği amaçlanan NEED4B projesinde, tasarım ve yapım aşamalarında bir dizi simülasyon çalışması yapılarak tasarımcıların, bina işletmecilerinin ve gelecekteki bina kullanıcılarının beklentilerini göz ardı etmeden en uygun tasarımları ve maliyet çözümlerini elde etdilmiştir. 

Yapılan ölçümler ile enerji kullanımının NEED4B projesinin hedeflenen 60 kWh/m2/yıl değerinin altında, yaklaşık 50 kWh/m2/yıl olduğunu ortaya koymuştur.  Türkiye’de tipik bir ofis binasının enerji tüketiminin yaklaşık 220 kWh/m2/yıl olduğunu düşünürsek, SCOLA binasının birçok yeni binaya esin kaynağı olacağı görülmektedir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Bu araştırma bütüncül yaklaşımlarla binaların enerji tasarrufu ile ilgilidir. Türkiye'nin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'lik kısmı ithal edilmektedir. Buna ek olarak, ülke bina stokunun yaklaşık üçte birinin (6  milyondan fazla konut) iyileştirileceği bir kentsel değişim döneminden geçilmektedir. Bu iki ekonomik zorluk göz önüne alındığında, binaların daha az enerji tüketmesini sağlayacak sistematik bir yaklaşımın toplum için önemli bir etkisi olacaktır. Sürdürülebilir büyüme, yalnızca gereğinden fazla harcama yapmamakla mümkündür. Tüketicilere mevcut kaynaklarını koruyarak, diğer acil sorunları için kullanma şansı verilmektedir. Bu proje kapsamında gerçekleştirilen SCOLA uygulaması sayesinde Üniversite yılda 180,000 Avro‘dan fazla tasarruf sağlamıştır. Alternatif yapım senaryosunun uygulanması durumunda, ekstra maliyet ve üç kat daha fazla enerji kullanan bir bina ile sonuçlanacaktı. Projede gerçekleştiril

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

NEED4B projesinin genel amacı, düşük enerji tüketen binalar tasarlamak, inşa etmek ve işletmek için açık ve kolaylıkla tekrarlanabilir bir yöntem geliştirerek, bu uygulamanın piyasaya girişini sağlamaktır. Bu yöntem, 23.500 metrekarelik dört uygulama sahasında uygulanarak proje çıktılarının tekrarlanabilirliği sağlanmıştır.

Tüm binalarda mevcut yürütme ve süregelen uygulamalara kıyasla enerji tüketiminde yüzde 65’lik bir azalma hedeflenmektedir. Bu hedef, bina tasarımının tüm alanlarına hitap eden, binaların her biri için en uygun yenilikçi ve düşük maliyetli enerji tasarruflu çözümler ve teknolojilerin seçimi ve entegrasyonu sayesinde mümkün olmuştur: yapı ve zarf, ısıtma, soğutma ve havalandırma, yenilebilir enerji sistemlerin entegrasyonu, su ve atık yönetimi ve kontrol sistemleri. Bu uygulamaların yapıldığı Türk sahası da Özyeğin Üniversitesi Kampüsü’ndeki SCOLA Binasıdır. 17,750 metrekarelik akademik bina Türkiye’nin Isıtma Bölgesi’nde yer almaktadır. 

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Projenin genel hedefi, yüksek performanslı, düşük enerjili bir bina için açık, tekrarlanabilir ve düşük maliyetli bir metodoloji geliştirmektir. Enerji üretiminde, kullanımında ve tasarrufunda ve maksimum konfor ve minimum maliyet için temel mühendislik ilkelerine dayanan tüm kaynakları istihdam ederek gerçek zamanlı izleme ile zenginleştirilmiştir. Gerçek zamanlı izlemenin sonuçları, farklı yaş gruplarından ve farklı mesleki geçmişten çok sayıda vatandaşı hedef alan düşük enerjili binalar konusunda farkındalık yaratmak için kullanılacaktır.

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Bu proje sırasında ekibimiz, enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarmak ve güç kullanımını en aza indirgemek için kapsamlı bir gerçek zamanlı geribildirim sistemi yoluyla SCOLA Enerji Gösterge Tablosu geliştirmede yardımcı olmuştur. Bu gösterge tablosu yazılımı, bina sakinlerinin kaynak kullanımının ve mali ve / veya çevresel etkilerinin daha doğrudan ve anında görmesini sağlayan sosyo-teknik geri bildirim sisteminin analiz edilmesinden sonra geliştirilmiştir. Enerji Gösterge Tablosu, binayı sakinlerine enerji tasarrufu yapmak için olanak sağlamayı ve yetki vermeyi amaçlamaktadır. Gösterge panosu, SCOLA'daki paydaşları, 1450'den fazla öğrenciyi (farklı bölümlerde eğitim görüyor), 125 eğiticiyi ve 10 yöneticiyi doğrudan etkilemektedir. Bina Yabancı Dil Eğitimi için kullandığından yeni öğrenciler her yıl SCOLA kullanma imkanı yakalamaktadırlar. Ayrıca, birçok ziyaretçi binayı günlük olarak kullanmakta ve kampüsün farklı yerlerine yerleştirilen kiosklarla etkileşime girmekte ve bu bilgiler tüm öğrencilerin, fakülte üyelerinin ve personelin kullanımına açık olup genel olarak kamuya açık olan web sitesinde yayınlanmaktadır. Ayrıca, CEEE, projenin çıktılarını yıllık bültenler, akademik makaleler, dergiler, sosyal medya hesapları ve resmi web sitesi aracılığıyla yaymaktadır.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

CEEE, özellikle enerji, çevre ve ekonomi konularında sürdürülebilir enerji üzerine odaklanmış olup mimarlar, mühendisler ve lisansüstü öğrencilerini bünyesinde bulundurmaktadır. CEEE, doğal olarak dış mimari firmalar, mühendislik firmaları, inşaat ekipleri ve finansal firmalar / bankalar da dahil olmak üzere pek çok paydaş ile yakın temastadır. Tasarım ve yapım aşamalarında mühendislik firmaları ve kendi lisansüstü öğrencilerimiz tarafından optimum dizayn konfigürasyon konforunu elde etmek ve en uygun maliyetli çözümlerine ulaşmak için bir dizi simülasyon gerçekleştirilmiştir. Bunun için, tasarımcılar, tesis yöneticileri ve bina içindeki yöneticiler, öğretmenler ve öğrencilerin bulunduğu gelecekteki bina sakinlerine danışılmıştır. Bilgi akışı ve karar verme mekanizması, "Genişletilmiş Entegre Proje Teslim Döngüsü ile Enerji Verimliliği Merkezi" aracılığıyla oluşturulmuştur. Bu yaklaşım, tasarım, tesis yönetimi ve işletim aşamalarının Yapı Bilgi Modellemsi, performans simülasyonları ve izleme faaliyetleriyle birleştirilmesine izin vermiştir. Buna ek olarak, lisansüstü öğrencilerimizin üçü, CEEE'de geliştirdiğimiz uygulamaları genişletebilmek için bir spin-off şirket kurmuşlardır. Bu, araştırmamızın gerçek bir iş için yararlı olduğunu, sahadaki kişilerle etkileşimde bulunduğunu ve toplumu etkilediğini göstermektedir.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Projenin farklı aşamalarında yer alan profesyoneller ve SCOLA Binası içindeki sınıflara katılan öğrenciler için hem açık laboratuar olarak kullanılan öncü bir demonstrasyon binası inşa edilmiştir. Projenin sonuçları, farkındalık ve yayılım için gelecekteki işbirliği projeleri için temel oluşturacaktır.

BAŞARI HİKAYELERİ