ÖNEMLİ DUYURU 

 1. 2020 ve sonraki yıl kodlu EUROSTARS ve EMPIR Projeleri ile 2022 ve sonraki kodlu PRIMA (Bölüm 1) ve "MSCA and CITIZEN" projeleri kapsamında sunulan proje önerilerine dair yapılan eşik üstü ödül başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
 2. KOBİ Aracı ve EIC Hızlandırıcısı projelerinde  birden fazla paydaşın katılımıyla oluşturulmuş bir proje konsorsiyumu olması durumunda, Türkiye'den proje konsorsiyumunda yer alan paydaşın başvurusuna verilecek ödül paydaş proje ortağıysa "Diğer alanlara sunulan proje önerileri" dilimine, koordinatörse "KOBİ Aracına/ EIC Hızlandırıcısına sunulan proje önerileri" dilimine karşılık gelen ödül tutarı dikkate alınarak hesaplanır.
 3. COSME kapsamındaki Avrupa İşletmeler Ağı (EEN) konsorsiyum ortaklarınca girilebilen ve inovasyon yönetimi değerlendirmesi hizmetlerini kapsayan projeler ve MSCA NIGHT Projeleri tamamen Türkiye'den katılımcılardan oluştuğu için sadece proje koordinatörü tarafından yapılacak başvuru değerlendirmeye alınır. Başvuruda proje koordinatöründen Türkiye'den konsorsiyumda yer alan ortakların paylarına göre ekip dağılımı yapması istenir ve ödeme bu dağılıma göre TÜBİTAK tarafından yapılır. Konsorsiyumun proje koordinatörü kuruluş dışındaki paydaşları tarafından aynı proje için yapılacak eşik üstü ödül başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Bu projelere verilecek ödül "KOBİ Aracına/ EIC Hızlandırıcısına sunulan proje önerileri" dilimine karşılık gelen ödül tutarı dikkate alınarak hesaplanır.
 4. 2018 ve sonraki yıl kodlu  Çerçeve Programı çağrıları kapsamındaki proje önerileri için ödüle son başvuru tarihi çağrı kapanış tarihinden itibaren 2 yıldır.
 5. Projenin sonucu itibarıyla başarı ödülü almaya hak kazanmış paydaşların aynı projeleri için yapacakları eşik üstü ödül başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Bahsekonu başvurular ancak bahsekonu paydaşın ilgili projesi için başarı ödülü hakkından feragat ettiği durumda dikkate alınır ve hak ettiği eşik üstü ödül tutarı kendisine ödenir.
 6. Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Destek Ve Ödül Programlarına İlişkin Usul Ve Esaslara göre ödül verilebilen ECSEL Programının devamı niteliğinde olan Key Digital Techologies Joint Undertaking (KDT JU)  2021 tarihinde yürürlüğü girmiş olup ödül kapsamında değerlendirmeye alınır. Bu kapsamda 2021 ve 2022 yılı kodlu KDT JU projeleri kapsamında sunulan proje önerilerine paydaşın konsorsiyumdaki rolüne göre "Diğer alanlara sunulan  proje önerileri" dilimine karşılık gelen ödül tutarı dikkate alınarak hesaplanır. 2023 yılı ve sonraki yıl kodlu Key Digital Techologies Joint Undertaking (KDT JU) projeleri kapsamında sunulan proje önerileri kapsamında yapılan ödül başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
 7. EIC Hızlandırıcı programında mülakata kalan Türkiye'den katılan paydaşın başvurusuna verilecek ödül paydaşın konsorsiyumdaki rolüne göre "EIC Hızlandırıcısına sunulan proje önerileri" dilimine karşılık gelen ödül tutarı dikkate alınarak hesaplanır.
 8. 2020 ve önceki kodlu çağrılara sunulan COSME kapsamındaki Avrupa İşletmeler Ağı (EEN) konsorsiyum ortaklarınca girilebilen ve inovasyon yönetimi değerlendirmesi hizmetlerini kapsayan projeler ve MSCA CITIZEN Projeleri tamamen Türkiye'den katılımcılardan oluştuğu için sadece proje koordinatörü tarafından yapılacak başvuru değerlendirmeye alınır. Başvuruda proje koordinatöründen Türkiye'den konsorsiyumda yer alan ortakların paylarına göre ekip dağılımı yapması istenir ve ödeme bu dağılıma göre TÜBİTAK tarafından yapılır. Konsorsiyumun proje koordinatörü kuruluş dışındaki paydaşları tarafından aynı proje için yapılacak eşik üstü ödül başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Bu projelere verilecek ödül EIC Hızlandırıcısına sunulan proje önerileri" dilimine karşılık gelen ödül tutarı dikkate alınarak hesaplanır.
 9. Projenin sonucu itibariyle Başarı Ödülü almaya hak kazanmış paydaşların aynı projeleri için yapacakları Eşik Üstü Ödül başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Bahse konu başvurular ancak bahse konu paydaşın ilgili projesi için Başarı Ödülü hakkından feragat ettiği durumda dikkate alınır ve hak ettiği Eşik Üstü Ödül tutarı kendisine ödenir.
 10. Avrupa İnovasyon Ekosistemi (European Innovation Ecosystems) çağrılarına yapılan başvurularda, çok ortaklı proje konsorsiyumlarına Türkiye'den katılan paydaşın başvurusuna verilecek ödül paydaşın konsorsiyumdaki rolüne göre "Diğer alanlara sunulan proje önerileri" dilimine karşılık gelen ödül tutarı dikkate alınarak hesaplanır.
 11. Avrupa İnovasyon Ekosistemi (European Innovation Ecosystems) WomenTech EU çağrılarına yapılan başvurular "Diğer alanlara sunulan proje önerileri" dilimi "ortak" rolüne karşılık gelen ödül tutarı dikkate alınarak hesaplanır.
 12. EIC Kılavuz (Pathfinder) ve Geçiş (Transition) çağrılarına yapılan başvurularda, çok ortaklı proje konsorsiyumlarına Türkiye'den katılan paydaşın başvurusuna verilecek ödül paydaşın konsorsiyumdaki rolüne göre "Diğer alanlara sunulan proje önerileri" dilimine, tek ortaklı (mono-beneficiary) başvurularda ise "EIC Hızlandırıcısına sunulan proje önerileri" dilimine karşılık gelen ödül tutarı dikkate alınarak hesaplanır.

 

ÖNEMLİ DUYURU 

Destek ve Ödül Programları çevrimiçi başvuru süreçlerinin hızlandırılması ve başvurular için basılı kopya belge alınmaması amacıyla yürütülen elektronik imza (e-imza) çalışmaları tamamlanmıştır. 01/01/2021 tarihi itibariyle yapılan başvurular ise sadece e-imza ile alınmaktadır. E-imzalı başvuru süreci ile ilgili daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan TÜBİTAK Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Destek ve Ödül Programları kapsamında sağlanan ödül ve desteklerin faydalanıcısı konumunda bulunan tüzel kişilerden vakıf, dernek, birlik, sandık, odalar, borsalar vb. teşekküller bu program kapsamında başvuru yapamazlar.

ÖNEMLİ DUYURU:

Eşik Üstü Ödülü 2020 yılı ve sonraki kodlu AB ÇP Çağrılarından itibaren geçerli olacak ödül tutarlarına "Ödeme" Sekmesinden ulaşılabilmektedir.

Eşik Üstü Ödülü devlet üniversitelerinin, vakıf üniversitelerinin, kamu kurum/kuruluşlarının ve özel sermayeli kurum/kuruluşların başvurusuna açıktır.

ÖDÜLÜN TANIMI VE KAPSAMI

Eşik Üstü Ödülü, AB ÇP’ye sunulan, Avrupa Komisyonu ve ERC tarafından bağımsız hakemlerce değerlendirildikten sonra, her çağrı özelinde TÜBİTAK tarafından belirlenen eşiğin üstünde puanı alan proje önerilerine verilecek olan ödüldür.

Başarılı projeler Eşik Üstü Ödülü'ne konu değildir.


ÖZEL DÜZENLEMELER

 • Eşik Üstü Ödülü'nden yurt dışında yaşayan yabancı ülke vatandaşı olan kişiler faydalanamamaktadır.
 • MSCA Bireysel Burslar – Doktora Sonrası Bursları ve ERC kapsamında ödüle başvuru yapılabilmesi için, başvuru sahibinin projeyi Türkiye’deki ev sahibi kurumda yürütmek üzere Avrupa Komisyonu'na sunmuş olması gerekmektedir.
 • MSCA Bireysel Burslar – Doktora Sonrası Bursları kapsamında Avrupa Dışına Dolaşım Boyutu (Global Fellowship)’na başvuran araştırmacıların zorunlu geri dönüş evresinde Türkiye'den bir ev sahibi kurum seçmiş olmaları gerekmektedir.


Ödül duyurusu için tıklayınız.

Başvuru yapmak için tıklayınız.