22 Mart 2023
Küme 5, Mobilite, Temiz Havacılık Ortaklığı
 
15 Aralık 2022
Küme 5, Bilgi Günü, Proje Pazarı, Seyahat Desteği
 
08 Aralık 2022
Küme 6, Küme 5, Küme 4
 
06 Aralık 2022
Küme 5, Mobilite, Enerji, Avrupa Bataryalar Ortaklığı -BEPA, Proje Pazarı
 
06 Aralık 2022
Araştırma Altyapıları, RI, INFRA
 
05 Aralık 2022
Küme 5, Mobilite, Avrupa Hava Trafik Yönetimi Araştırmaları Ortaklığı , İnovasyon Günleri
 
30 Kasım 2022
Küme 4, ICT, Key Digital Technologies
 
21 Kasım 2022
Expert, Hakemlik, Çalıştay
 
18 Kasım 2022
Küme 5 , Solar Enerji, NAG
 
15 Kasım 2022
Küme 5, İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu
 
08 Kasım 2022
Küme 5, Akıllı Şehirler
 
07 Kasım 2022
Dijital Avrupa Programı
 
25 Ekim 2022
CETPartnership, Küme 5
 
25 Ekim 2022
Küme 5, Mobilite, EIT Kentsel Ulaşım
 
24 Ekim 2022
Clean Hydrogen Partnership , Küme 5